August 2017

 

Eesti Suusaliidu presidendina jätkab Andreas Laane

 

3. augustil 2017 toimunud Eesti Suusaliidu korralise üldkogu otsusena jätkab presidendina Andreas Laane, kes valiti ametisse 2015. aastal. Usaldushääletusel sai president alaliidu liikmeklubidelt 40 toetushäält. Vastuhääli kogusid praegused juhid 26, kaks sedelit olid rikutud.

 

Suusaliidu 72 liikmesklubist oli üldkogul kohal suisa 68, mis näitab, et ükskõikseks ei jätnud võimalik võimuvahetus pea kedagi.

Laane tagasikutsumise poolt anti 26 ja vastu 40 häält. Kaks sedelit olid rikutud. Kuna Laanet tagasi ei kutsutud, siis jäi päevakorrapunkti teine pool - uue presidendi valimine - automaatselt ära. Enne hääletust oli üldkogul kõnede voor, kus lisaks liikmetele võtsid sõna ka Laane ja Martin Kruus, kes oleks esitatud presidendikandidaadiks juhul, kui Laane oleks tagasi kutsutud.

 

Järgmine päevakorrapunkt oli juhatuse tagasikutsumine täies koosseisus ja uue juhatuse valimine. Praegune juhatus võitis usaldushääletuse - 40 häält ehk täpselt sama arv, mis toetas Laane jätkamist, andis hääle juhatuse toetuseks. Juhatuse tagasikutsumist soovis 22 liiget, 6 häält jäi andmata.

 

Ühtlasi avaldas tagasiastumise soovi murdmaa alakomitee esimees (ja seega ESL juhatusse kuulunud) Riho Roosipõld. Murdmaa alakomitee uueks juhiks valiti seni alakomitee koosseisus tegutsenud Kaili Ots, kellest sai ainus uus Suusaliidu juhatuse liige. Juhatusest lahkus omal soovil ka Paavo Otsus. Suured tänud Rihole ja Paavole suusaspordi arengule kaasaaitamise eest!

 

Üldkogu protokolli leiad SIIT.

 

Üldkogul esitletud PowerPoint faili leiad SIIT.  

 

 

-----------------------------

 

Eesti Suusaliit kutsub kõiki liikmesklubisid liituma EOK poolt vastu võetud „Hea juhtimise tavaga spordiorganisatsioonis“ 

 

17.05.2017 kiitis Eesti Olümpiakomitee täiskogu heaks dokumendi „Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis“.  EOK loodab, et spordialaliidud, piirkonnaliidud ja ka klubid võtavad selle dokumendi aluseks oma igapäevase tegevuse raamimiseks. Mida selgemad on põhimõtted, mille alusel me kõik toimetame, seda selgem ja tõsiseltvõetavam on ka meie valdkond kõigile teistele. 

 

Sissejuhatuses selgitatakse, et need on põhimõtted, mis ei pruugi veel täies mahus olla meil järgitavad, aga vähemalt  me kõik oleme valmis tunnistama, et me liigume sinna poole ja meil on ühised mängureeglid. Spordiportaalis sport.ee on loodud HEA JUHTIMISE TAVA elektrooniline andmebaas, kus kõik EOK liikmed saavad kinnitada oma organisatsiooni liitumist „Hea juhtimise tavaga spordiorganisatsioonis". Samuti saavad seal nimekirjaga liituda meie liikmesklubid.

 

Hea juhtimise tava järgijatega liitumine on avalikult jälgitav Spordiregistris, liitunud organisatsioonid märgistatakse sellekohase tunnusega. Järgmisel aastal toetuste jaotamisel EOK kaudu on antud dokumendiga liitumine soovitusliku tähtsusega.

 

Eesti Suusaliit on nende põhimõtetega liitunud. EOK soov on, et need saaks tutvustatud ka liikmesorganisatsioonide juhatustes ja võtta antud dokument juhatuse otsusega oma organisatsioonis käitumise aluseks. ESL juhatus otsustas 17.07.2017.a. selle algatusega ühineda ja kinnitab omalt poolt EOK hea juhtimise tava järgimist. Järgmise sammuna viiakse teadmine klubide tasandile ning soovitame ka oma liikmesorganisatsioonidel käituda teie eeskuju järgi.

 

Loe "Hea juhtimise tava rakendamisest Eesti spordiorganisatsioonides" lähemalt SIIT.

Leia EOK täiskogu 17.05.2017 otsus "Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis"  SIIT

 

 

-----------------------------

 

 

MURDMAASUUSATAMINE

 

 

Murdmaasuusatreenerid kogunesid arutamaks noortespordi teemadel Eesti Suusaliidus

 

Murdmaasuusatreeneritel toimus 14.augustil Otepääl arutelu koosolek teemal "Noortesport Eesti Suusaliidus". Arutelul osales 19 inimest. Arutleti lähemalt, millised vanuseklassid vajavad hetkel laiemat toetust ning püüti leida lahendusi selle parandamiseks. Samuti prooviti mõelda suuremalt, mis ja kuidas võiks toimida. Kuna maailma suusatajate vanus järjest nooreneb, siis on vaja jälgida ja toetada noori juba alates 16. vanuseklassist - sellega vähendaks me ka meie noorte arengust maha jäämist maailma tasemest. Suurem murekoht on aga endiselt 20+ vanus - peale keskkooli lõpetamist, kui noor siirdub edasi õppima ning kas jääb toppama treeningutel või jätkab treenimist, aga lõppeb ravikindlustus. Leiti, et on vaja leida lahendus toetussüsteemiks, mis toimiks näiteks suuremates linnades ülikooli juures. See võimaldaks noortel õppida ja treenida. Süsteem pakuks koos treenimise võimalust, et hoida motivatsiooni ja samuti tagada paremat koostööd erinevate klubide vahel.


Teise teemana käsitleti koolitusi ja laagreid. Soovitakse klubi ja klubide töö tõhustamist, samas peavad ka klubid ise leidma piisavalt julgust teiste klubidega suhelda ja oma teadmisi täiendada. Leiti, et võiks toimuda lühikesed avatud motivatsioonisuunitlusega laagrid ja sihtgrupi põhised treeninglaagrid. Eesmärk: pakkuda ühistegevusi ja koosviibimisi, et tõsta ühtsustunnet ja näha paremini kitsaskohti.

Samuti arutleti treenerite ja võistkondade esindajate teemal - kes, miks ja kuidas võiks selles süsteemis paremini toimida. Leiti, et võistkonna treenerite ja esindajate vahel võiks võimalusel toimuda rotatsioon, mis annaks arenguvõimalusi soovijatele ja parandada koostööd erinevate osapoolte vahel, kuid samas hoida esindusvõistkonna kvaliteeti.
Selleks, et tagada paremat noorte juurdekasvu, ettevalmistust ja koostööd erinevate osapoolte vahel on vaja toimivat taustsüsteemi klubidele, treeneritele ja sportlastele.


Järgmine arutelukoosolek on plaanis oktoobris.

 

 

 

-----------------------------

 

 

Eesti Suusaliit kinnitas murdmaasuusatamise alakomitee juhi kohale Kaili Otsa

 

Pikaajalise suusataustaga Kaili kirjutab endast nii: "Olen Kaili Ots ja suusatamise juures olnud noorukieast alates. Suusaspordiga tegelesin regulaarselt 15 aastat, millest viimased 5 aastat ka tippspordis. Oluliseks pean veel osalemise võimalust kahel taliuniversiaadil ja 2006a. Torino olümpial. 2008. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli sporditeaduste magistriõpingud kehalise kasvatuse erialal. Alates 2010. aastast olen tegev treeneri ja eestvedajana oma koduklubis - Tamsalu AO suusaklubis. Murdmaa alakomiteesse kuulun juba 3 aastat ning 3. augustil valiti mind alakomiteed juhtima. Juba mõnda aega on meediamüras olnud murdmaasuusatamise tippspordi probleemid, aga loodan, et need leiavad lähiajal lahendused. Samuti on algatus tehtud noortespordi paremaks arenguks, alustades noorte ja juunioride laagrite organiseerimisega. Alakomitees on ka veninud erinevate töögruppide käivitamine, nii et tööd esialgu vähemalt aastaks jagub. Loodan, et tekib suusaklubide parem koostöö ja suusarahva usaldus ja austus üksteise vastu."

 

Eesti Suusaliit ja murdmaa alakomitee tänab endist alakomitee juhti Riho Roosipõldu tehtud töö ja panuse eest ja soovib palju edu järgmistes tegemistes! 

 

Kaili Ots.  Foto: Gessu Välimäe

 

 

-------------------------------------

 

 

LUMELAUASPORT JA FREESTYLE-SUUSATAMINE 

 

 

Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi astus Eesti Suusaliidu liikmeks

 

Liikmesklubide ridadesse on tekkinud värsket hingamist - suve alguses liitus Suusaliiduga Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi. Tõnis Sildaru on Suusaliidule viimaste aastate jooksul väga palju freestyle-suusatamist puudutavat nõu andnud ja on igati tervitatav, et ESLi edukaima noorsportlase isa ja treener soovib oma mõtteid ja teadmisi meiega jagada.

 

"Meie koostöö Suusaliiduga on toiminud juba tubli mitu aastat ja klubiga alaliidu liikmeks astumine on igati loogiline samm. Oleme pidevalt kodumaalt eemal, aga mul on hea meel, et selle sammu lõpuks ette võetud saime," muigab Tõnis Sildaru.

 

 

 

 

-------------------------------------

 

 

Moodustamisel on freestyle-suusatamise kutsekomisjon

 

Meil on rõõm teatada, et freestyle-suusatamise alal on puhumas uued tuuled - nimelt saab eesootaval sügisel komplekteeritud ja kinnitatud freestyle-suusatamise ametlik kutsekomisjon. Komisjoni esimeseks ülesandeks on EKR3 treeneri kutsestandardi väljatöötamine ja treenerikutse omandamiseks vajalike materjalide loomine ning vastavusse viimine Eesti sõidutasemega.

 

Pikemas perspektiivis hakkab komisjon tegelema erinevate treenerikoolituste (sh täiendkoolitus) organiseerimise ja kutse omandamisest huvitatud isikute nõustamise ja suunamisega, nii teooria- kui praktiliste eksamite läbi viimisega ja klubide ning treeneritega suhtlemisega. FS suusatamise kutsekomisjoni liikmed on Oliver Treufeldt, Egert Kivisaar, Riho Laast-Laas ja Tõnis Sildaru, komisjoni tööd nõustavad Reeda Tuula ja Kerstin Kotkas.

 

Kuna EOK ja Eesti Spordiregister on treenerikutse omandamise viisid ja tähtsuse teravalt luubi alla võtnud, hakkab kutset omavate suusaõpetajate leidmine olema punktiks number üks paljudele suusaklubidele. On tore näha, et juba praegu on mitmed klubid võtnud suuna motiveerimaks oma töötajaid ametlikku kutset omandama ja täiendkoolitustel käima, mis omakorda arendab treeneri oskusi ja täiendab tema kogemustepagasit märkimisväärselt. Lähituleviku nägemusena peaksid kõik klubides töötavad treenerid omama ametlikku treenerikutset. Kui lumelauaspordis sai treeneripaberid omandada esmakordselt 2012. aasta talvel, siis FS suusatamises on seni vastav võimalus puudunud. Tegu saab seega olema esmakordse võimalusega kodumaal treenerikutse omandada ja loodame, et seda saab tänu kutsekomisjoni tänuväärsele tööle teha juba sel talvehooajal. 

 

 

 

 

----------------------------

 

 

Baltikum saab esimese lumelauaspordi ja freestyle-suusatamise FIS tehnilise delegaadi

 

FIS kinnitas lumelaua ja freestyle-suusatamise alajuhi Kerstin Kotkase poolt esitatud avalduse tehnilise delegaadi litsentsi (snowboard & freestyle ski park/pipe/cross) omandamiseks. Kandidaat on täitnud kõik Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni poolt esitatud vajalikud normid ja nõuded ja FISi esindajad väljendasid samuti oma heameelt. "Would be perfect to have somebody from the Baltic region and we are very happy to train her!"

 

Õppe- ja praktikaperioodiks on FIS reeglitest lähtudes kehtestatud kaks aastat. Kotkas osaleb sügisel esimesel tehniliste delegaatide koolitusel, misjärel ootavad teda ees mitmed kontrollvõistlused Euroopas. Eduka eeltöö ja positiivse hinnangu saamisel pääseb lõpueksamitele 2019. aastal.

 

 

 

 

----------------------------------

 

 

KELLY SILDARU OSALES ELU ESIMESEL MK ETAPIL JA SAI ESIKOHA!

 

Kelly Sildaru esimene tutvumine freestyle-suusatamise MK-sarjaga lõppes kohe esikohaga. Ühtlasi sai eestlannast läbi aegade noorim MK-etapi võitja. Võistlust sai jälgida Postimehe ja Kanal 12 otseülekande vahendusel. Teise koha sai šveitslanna Giulia Tanno 86,60 punktiga, kolmas oli Jennie Lee Burmansson 84,60 punktiga.

 

Kuigi Kelly vanemad konkurendid on saanud juba aasta aega teenida olümpiakvalifikatsiooniks vajalikke punkte, kergitasid Sildaru Uus-Meremaal Cardronas teenitud 100 MK punkti ta praeguse seisuga kindlalt Pyeongchangi lennukile. Pargisõidu olümpiakvalifikatsiooni lõpuni on jäänud veel neli MK-etappi ja Sildaru paikneb üldises paremusjärjestuses 17. kohal. Pyeongchangi sõidavad maailma 24 kõige paremat pargisõidunaist.

 

 

 

----------------------------------

KAHEVÕISTLUS JA SUUSAHÜPPED

 

Kahevõistluse Maailmakarikaetapi ja Naiste Kontinentaalkarikaetapi korraldamisel käib tihe ettevalmistus.

 

6-7. jaanuaril toimuva maailmakarika etapi nimel tehakse hetkel tööd nii eelarve kui korraldusliku poole pealt.

 

Toimumas on järjepidevad kohtumised ning koosolekud võistluskeskuse ettevalmistamiseks Otepääl, Tehvandil. Hetkel on teada, et osalema on oodata ligikaudu 100 atleeti kelle hulka on arvatud ka naiste kontinentaalkarikasarja osalejad. Naiste kontinentaalkarikasarja etapp on toimumas maailmas üldse esimest korda. Eestist on oodata võistlema nii meie parimaid mehi kui ka naisi.

 

14. Septembril on Otepääle oodata ka rahvusvahelise suusaliidu inspektsiooni Kahevõistluse Maailmakarika ja Naiste Kontinentaalkarika tõttu. FIS kahevõistluse võistluste direktor Lasse Ottessen ja FIS Mag turunduse osakonna liikmed kontrollivad ettevalmistuse kulgu ja samuti vaatavad üle kõik rajatised.

 

Ettevalmistused võistluste läbiviimiseks jätkuvad ning juba varsti saame teieni tuua rohkem infot ka täpse ajakava kohta.

 

 

----------------------------------

 

Noored kahevõistlejad alustasid oma etteasteid FIS Youth Cup sarjas

 

Augustikuu jooksul on meie noored kahevõistlejad  jõudnud käia ka kahel FIS youth cupil, mis toimusid Soomes Vuokattis ning Saksamaal Oberstdorfis. Meie sportlastest osalesid seal Sten-Jörgen Leis, Carena Roomets, Triinu Hausenberg, Annemarii Bendi, Markkus Alter ja Robert Lee. 

 

Tulemustest rääkides, siis need olid head. Triinu Hausenberg teenis omas vanuseklassis Soomes mõlemal päeval esimesed kohad.

Saksamaal toimunud võistlustel tegid parimad sooritused Markkus Alter ning Robert Lee, kes paremal päeval teenisid vastavalt 4. ja 9. koha.

 

 

----------------------------------

Kahevõistlejad ja suusahüppajad näitasid suvistel võistlustel häid tulemusi

 

Kahevõistlejatel toimusid augusti lõpus suvised maailmakarika etapid. Sellest võtsid osa Kail Piho, Han Hendrik Piho, Kristjan Ilves, Andreas Ilves ja Karl-August Tiirmaa.

 

Meie meeskonna parima tulemuse eest Kristjan Ilves, kes oli Oberstdorfi etapil 5. Sealhulgas sõitis Kristjan välja murdmaa distantsil päeva 8. aja. Samuti tegi ka Karl-August Tiirma esimesel võistlusel hea tulemuse ning saavutas 31. koha.  Üldseisust rääkides, siis Kristjan Ilves asub suvise maailmakarika kokkuvõttes 7. kohal ning Eesti asub rahvustekarika arvestuses 15 rahvuse seas 7. kohal. Märkimisväärne on ka see, et rahvuste karikal edestab Eesti hetkel Ameerika Ühendriike, Poolat, Itaaliat ning Norrat. 

 

Kahevõistlejatel on jäänud suviseid etappe enne talviseid veel kaks tükki, mis toimuvad septembri lõpus oktoobri alguses Sloveenias Planical ning sinna sõidab terve rahvuskoondis häid kohti noolima.

 

 

Suusahüppajad on hetkel osalenud kontinentaalkarikasarja võistlustel ja maailmakarikasarja võistlustel ning hetkel on hüppajate parima tulemuse eest hoolitsenud Martti Nõmme, kes saavutas Szczyrkis 10. koha tugevas konkurentsis.

 

Samuti tagas vahepeal endale koha kontinentaalkarikasarja Taavi Pappel, kes teenis Kuopios toimunud võistlustel 17.koha. Varsti liiguvad Artti Aigro ning Martti Nõmme edasi maailmakarika etapile Venemaale.

 

 

 

 

 

----------------------------------

 

MUU INFO

 

 

EOK tähistab spordinädalat

 

Tänavu septembris (23.-30. september) tähistame Eestis kolmandat korda spordinädalat. Selle eesmärgiks on suurendada liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu ja tõsta liikumisharrastuse, spordi ja tervise alast teadlikkust.

Spordinädala 2017 läbiviijateks Eestis on  Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Ühendus Sport Kõigile (ÜSK). Soovime Spordinädala 2017 tegevustesse kaasata võimalikult palju erinevas vanuses osalejaid erinevatest eluvaldkondadest. Eelmisel aastal liitus spordinädalaga üle 300 kooli ning pea 250 spordiorganisatsiooni. Käesoleval aastal kaasame ka ettevõtted ning prognoosime, et spordinädalal leiab aset üle 1000 erineva sündmuse.

 

Spordinädala kodulehekülg asub www.spordinadal.ee

Kasutajakonto on võimalik teil teha aadressil http://syndmused.spordinadal.ee/users/sign_up   ning sisestada klubi sündmus.

 

Rohkem infot leiad SIIT

------------------------------------

 

Tutvu Hyperice toodetega, mis aitavad sportlastel pingutusest taastuda

 

 

 

Hyperice eestikeelne tutvustus ja kokkuvõte.

Hyperice toodete kohta ilmunud põhjalik artikkel ajakirjas Jooksja, aprill 2017

 

e-mail: sales@hyperice.eu

Tel: (+372) 506 8449

 
Eesti Suusaliit Sõjakooli 10, ruum 305, 11316, Tallinn Telefon: +372 603 15 16 E- mail: info@suusaliit.ee
Partnerid:
FIS
Terviserajad.ee
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...