Treenerikutse KKK

 

Soovin saada treeneriks. Mida pean tegema?

Meil on hea meel, et soovid saada mõne meie talispordiala treeneriks. See tähendab, et sinus on soov professionaalselt inimestele spordi- ja liikumisharrastust tutvustada, süstemaatiliselt ja oskuslikult treeningprotsessi juhtida ja läbi viia ning ühtlasi oma spordiala edendada.

Kõigepealt tutvu Eesti Olümpiakomitee kodulehel  ja Sport.ee lehel kutsestandardite ja kutse andmise korraga.

Seejärel anna soovist teada oma alajuhile ja kutsekomisjonile.

Üldiselt võib protsessi jaotada nõnda: 

1. Treenerikutse taotlejal tuleb läbida vastava taseme üldainete koolitus Tallinna või Tartu Ülikoolis. (Näide: kui soovid saada EKR3 taseme treeneriks, valid EKR3 üldainete koolitusel osalemise.)

Koolituste toimumise ajad leiad siit. Koolitus on tasuline ja selle eest tasub iga osaleja ise. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale vastav tunnistus. 

2. Treenerikutse taotlejal tuleb läbida erialane koolitus (teooria+praktika; kui need on koos korraldatud, siis võib käsitleda ühe koolitusena). Koolitus on tasuline ja selle eest tasub iga osaleja ise. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale vastav tunnistus koos tundide arvuga. Koolituste toimumise ajad saad teada oma alajuhilt või kutsekomisjonilt. Info pannakse üles ka Eesti Suusaliidu kodulehele. 

3. Treenerikutse taotleja registreerub Spordiregistri veebikeskkonnas eksamile ja esitab Spordikoolituse ja -Teabe SA-le kõik nõutavad dokumendid korrektselt.

4. Kutse taotleja tasub Eesti Suusaliidu arveldusarvele kutse omistamise tasu (vt info ja rekvisiidid allpool)

5. Treenerikutse taotleja tuleb ettenähtud ajal eksamile ja sooritab eksami. 

6. Eksami läbijale väljastatakse kutsetunnistus.

 

Millised dokumendid peab Spordiregistrile esitama ja kustkohast saab lisainfot?

See on kirjas treenerikutse andmise korras

Lisainfot saad Sport.ee lehelt, valides ülevalt TREENERID.

 

Kustkohast ma näen õppekavasid ja õppematerjale?

Spordi üldainete õppekavad ja õpikud on kättesaadavad Sport.ee lehelt - treenerile. Õppekavasid näed ka käesoleva KKK lõpus.

Erialased materjalid on kättesaadavad kas Suusaliidu kodulehel vastava spordiala sektorist või tuleb neid küsida kutsekomisjonilt.

 

Kas võin dokumendid saata otse Suusaliitu?

Ei. Vanasti võis, enam mitte. Suusaliit ei tegele treenerikutse väljastamisega, sellega tegeleb Spordikoolituse ja -Teabe SA.

 

Kas ma võin Spordiregistrile/Spordikoolituse ja -Teabe SA-le kohe kõik dokumendid kuskile saata?

Ei, kõigepealt pead ootama kuni eksamile registreerumine avatakse. Siis saad registreeruda ja hakata dokumente üles laadima. 

Kui sul on probleeme dokumentide üles laadimisega, aitab sind treenerikutsete koordinaator või sinu spordiala kutsekomisjoni esimees.

 

Kuhu tuleb dokumendid üles laadida? 

Nii esmasel kutse pikendamisel kui kutse taastaotlemisel tuleb kõik koolitusdokumendid ja isikutunnistused ning muu info üles laadida Eesti Spordiregistri veebisüsteemi https://www.spordiregister.ee/admin/ kuhu saab mugavalt siseneda kas ID-kaardi või mobiil ID-ga. Dokumendid saab esitada skänneeritud versioonis, sobivad ka fotod koolitustunnistustest. 

Peale dokumentide üles laadimist tuleb samas kohas ise ka eksamile registreeruda (uus taotlus). Eksamile peavad alati registreeruma ka kutse pikendajad (taastaotlejad). 

 

Miks mul on vaja Spordiregistrisse sisestada oma e-maili aadress ja telefoninumber?

Palume kõikidel treeneritel kord aastas kontrollida üle oma kontaktandmed Spordiregistris, kuna küsimuste ja teavituste korral võetakse ühendust just sinna sisestatud kontaktide teel. See tähendab, et kui sinu e-maili aadress Spordiregistris on aegunud, ei jõua sinuni näiteks oluline info eksamite või kutse andmise korras tehtud muudatuste kohta.  

 

Kas saan kohe automaatselt eksamile, kui olen kõik dokumendid üles laadinud?

Ei. Spordikoolituse ja -Teabe SA peab sinu saadetud dokumendid ka üle vaatama ja nende õigsuse ehk eksamile lubamise kinnitama. Palun kontrolli ise, et sinu eksamile lubamine on kinnitatud. Meil on olnud juhuseid, kus mõni tunnistus ei vasta nõuetele, aga treenerikutse taotleja on teate selle kohta kahe silma vahele jätnud. Sel juhul eksamile kahjuks ei pääse.

 

Kas eksamile pean kindlasti ise registreeruma? Äkki saab Suusaliit seda minu eest teha?

Jah, eksamile peab registreeruma, vastasel juhul ei saa eksamit sooritada. Ei, Suusaliit ei saa sind kirja panna, seda peab tegema igaüks ise.

 

Milline näeb välja eksam?

NB! Eksami sooritamiseks on vajalik isikliku sülearvuti kaasa võtmine!

Eksam koosneb:

1. Kõigepealt sooritatakse erialane eksamiosa - valikvastustega erialased küsimused, millele tuleb teatud aja jooksul vastata. Kes erialaeksamil läbi kukub, ei pääse ka üldainete eksamiosa juurde.

2. Seejärel sooritatakse internetikeskkonnas üldainete test. Kõik eksamile registreerunud saavad sisselogimiseks isiklikud paroolid, millega üldainete test sooritada. Testi tegemiseks on ette nähtud 30 minutit ja see koosneb 20 valikvastustega küsimusest. Kui aeg saab läbi, sulgub test automaatselt ise ja kahjuks tuleb siis test korduseksamil uuesti sooritada.

NB! Eksami positiivseks sooritamiseks tuleb kindlasti läbida mõlemad eksami osad positiivsele tulemusele. Eksamite keskmine tulemus (üldained+erialaeksam) peab olema 80%, st kui üldainetes saad vähem punkte, pead seda kompenseerima erialaeksamiga. Ei ole nii, et kui ühe osa läbi kukud, aga teise väga hästi teed, saad treenerikutse kätte.

 

Mis juhtub siis kui ma eksamil läbi kukun?

Siis tuleb korduseksam teha, mis muud.

 

Olen erialase kõrghariduseta isik. Kas on variant omandada kohe mõne kõrgema taseme treenerikutse, nt EKR5? 

Ei. Alustama peab algusest ja järk-järgult. Kutse andmise korrast lähtudes peab nt EKR4 taseme taotlemisel omama eelnevalt oma erialal treenerina vähemalt 1-aastast töökogemust, samuti on aluseks EKR3 treenerikutse omamine.

 

Olen erialase kõrghariduseta isik. Mul on EKR3 taseme treenerikutse. Kas ma saan kutset tõsta kohe mõne kõrgema, nt EKR5 peale?

Ei. Kutse andmise korras on sätestatud, et järgmisele tasemele liikumiseks on vajalikud nii vahepealne töökogemus (nõutud arv aastaid, mis treenerina sel konkreetsel tasemel töötatud) kui pidevad erialased täiendkoolitused.

NB! Erialase täiendkoolituse alla ei lähe üldised spordikoolitused, nagu nt sporditurundus, spordikorralduse kursus ja muud üldkoolitused nagu ülikoolist eksternina võetud ained ning ülikooliõpingud üleüldises mõistes (magistrikraadi tegemine vms), psühholoogiakoolitused, laagrikasvatajate koolitus jne; nagu ka teiste kardinaalselt erinevate erialade koolitused (ujumiskoolitus, kergejõustikukoolitus, jne). Erialane täiendkoolitus on Sinu eriala põhine koolitus. Erialast täiendkoolitust võib läbida ka välisriigis, vastaval eeneval kokkuleppel oma spordiala kutsekomisjoniga.
Erialase täiendkoolituse alla loetakse ESL talispordialadel ka noortetöö koolitusi (laste ja noorte treenimise eripärad, laste psühholoogiline treeningettevalmistus, jne.) ning vastupidavusalade üldiseid treeningkoolitusi ja seminare (kestvusalade treeningettevalmistus, kestvusalade treeningpsühholoogia nippide rakendamine praktikas, jne). 

Kui sul tekib küsimus, kas ESL ja Spordiregister arvestavad koolitust, millele plaanid minna, palun kontakteeru enne koolitusele minekut kerstin@suusaliit.ee

 

Kas saan treeneriks ka ilma üldainete koolitust või erialast tasemekoolitust läbimata?

Jah, kui sul on ette näidata lõpetatud kõrgharidus kehakultuuri või rekreatsioonikorralduse erialal. Füsioteraapia-alane kõrgharidus ei lähe arvesse! Kehakultuuri või rekreatsioonikorralduse eriala lõpetanuna ei pea sa läbima spordi üldaineid ja erialast tasemekoolitust, vaid lähtudes kutse andmise korrast, ainult erialase TÄIENDkoolitus vastavale tasemele etteantud mahus.
Esmaabi baas- ja/või täiendkoolituste läbimist kutse andmise korras sätestatud mahus nõutakse kõigilt.

 

Kas saan treeneriks ka ilma vastava taseme praktilist erialakoolitust läbimata? 

Ei. Erandeid ei tehta ka endistele võistlussportlastele.

 

Kuidas näeb välja erialane koolitus (teooria ja praktika)?

Üldjuhul on tegemist 5-7 päevase õppelaagriga, mis toimub suusarajal/mäel. Olenevalt spordialast on õppetöö planeeritud 9-16 välitingimustes, millele järgnevad õhtused seminarid/loengud. Laagri võib läbi viia ühekorraga või jaotada erinevatele nädalavahetustele. Koolituse lõpus toimub praktiline eksam, mille läbijatele väljastab korraldaja (klubi, alajuht, kutsekomisjon, keegi muu) tunnistuse.

 

Kuidas ma saan teada, millal toimub mõni praktiline erialane koolitus?

Koolituste toimumise ajad saad teada oma alajuhilt või kutsekomisjonilt. Lisaks tasub silma peal hoida Eesti Suusaliidu kodulehel ja Facebooki lehel, sest kõikidest koolitustest annavad alajuhid ametliku uudisena teada. Alajuht ja kutsekomisjon vastutavad ka selle eest, et info koolitustest ja täiendkoolitustest jõuaks e-maili teel klubideni, kes omakorda teavitavad koolituste toimumisest oma treenereid ja treenerikutse taotlejaid. Murdmasuusatamise EKR3 ja lumelauaspordi EKR3 praktilised koolitused toimuvad üks kord aastas koostöös Tallinna Ülikooliga (kevadsemestril) ja need õppekavad on kättesaadavad TLÜ ÕIS õppesüsteemist. Registreerumine toimub ülikooli kaudu, eksternina.

 

Mille poolest erinevad erialane TASEMEkoolitus ja erialane TÄIENDkoolitus?

Erialane tasemekoolitus on vajalik neile, kes soovivad täiesti uut kutsetaset omandada (nt EKR4 pealt EKR5 peale). 

Erialane tasemekoolitus on praktiline laager mäel, kus omandatakse erialased teadmised praktika käigus. 

Erialane täiendkoolitus on aga oma ala põhine täiendõpe, mis on vajalik näiteks kutse pikendamiseks (taastaotlemiseks). 

Treener peab lisaks teiste treenimisele regulaarselt ka ennast täiendama ja uusi teadmisi-oskusi omandama, st täiendkoolituse alla kuuluvad näiteks murdmaasuusatamise puhul üldpealkirjaga vastupidavusalade loengud (nt "Vastupidavusalade sportlaste treeningute uuele tasemele viimine" vms, koolituse pealkirjas ei tohi olla mõne teise spordiala nimetust nagu ujumine, jooks, jne.; lisaks sobivad täiendkoolitusena ka määrdekoolitused, sportlaste verenäitajate ja toitumise alased koolitused, laste ja noorte treeningpsühholoogia, jne). 

Täiendkoolituse loenguid korraldavad näiteks Tallinna ja Tartu Ülikoolide kehakultuuriteaduskonnad, kolledžid, lisaks spordiklubid ja keskused, Synlab, erandjuhtudel ka haiglad, jne. 

Täiendkoolituste info on osaliselt üleval ka Sport.ee lehel http://www.sport.ee/et/treenerid

NB! Kohustuslik esmaabikoolitus ei lähe täiendkoolitustundide hulka, vaid lisaks.

NB! Erialase täiendkoolituse alla ei lähe üldised spordikoolitused, nagu nt sporditurundus, spordikorralduse kursus ja muud üldkoolitused nagu ülikoolist eksternina võetud ained, psühholoogiakoolitus, laagrikasvatajate koolitus jne; nagu ka teiste erialade koolitused (ujumiskoolitus, kergejõustikukoolitus, jne). Erialane täiendkoolitus on sinu eriala põhine koolitus. Erialase täiendkoolituse alla loetakse ka noortetöö koolitusi (laste ja noorte treenimise eripärad, laste psühholoogiline treeningettevalmistus, jne.) 

Kui sul tekib küsimus, kas ESL ja Spordiregister arvestavad koolitust, millele plaanid minna, palun kontakteeru enne koolitusele minekut kerstin@suusaliit.ee

 

Millest Suusaliit lähtub treenerikutse omistamisel ja täienduskoolituste sobivuse hindamisel? 
Suusaliit lähtub nagu ka kõik teised alaliidud EOK ja Spordikoolituse ja -Teabe SA poolt kehtestatud kutse andmise korrast ja nõuetest, mis on kättesaadav www.sport.ee lehelt “Treenerid” alajaotusest http://www.sport.ee/et/treenerid (kutseomistamise kord) ja vajadusel konsulteerib Spordikoolituse ja -Teabe SA esindajaga üle. Ikka selleks, et treener niisama koolitusel ei käiks, vaid see talle kutse omistamiseks/pikendamiseks arvesse ka läheks. Meile ei tehta mitte mingisuguseid erandeid ja kutseid väljastab ning dokumente kontrollib ainuisikuliselt Spordikoolituse ja -Teabe SA. Näide: meie võime tegelikult ka öelda et käige ükskõik millistel koolitustel, kasvõi kergejõustiku või ujumise või paraplaaniga lendamise koolitustel või kokanduskursustel, ent hiljem Spordikoolituse ja -Teabe SA selle treeneri koolitustunnistusi süsteemis ära ei kinnita ja eksamile ei luba ning kutse jääbki pikendamatata, kuna tegu ei olnud erialaste täinendkoolitustega.
 

Kelle poole pean pöörduma kui mul on küsimusi treenerikutse omandamise/säilitamise osas?

Palun pöördu oma alajuhi või oma spordiala kutsekomisjoni esindaja poole.

 

Mul ei ole aimugi kutse pikendamiseks (taastaotlemiseks) vajalikest nõuetest, kust ma need leian?

Kõik on sätestatud treenerikutse omistamise korras, mis on kinnitatud EOK poolt kinnitatud. Kutseomistamise kord on kättesaadav  www.sport.ee lehelt “Treenerid” alajaotusest http://www.sport.ee/et/treenerid (kutseomistamise kord) ja selle reeglistikuga tuleb treeneril ise tutvuda ning endale selgeks teha. Niisamuti jälgib treener ise, millal tema kutse aegub ja et tal oleks läbitud kõik vajalikud täiendkoolitused kutse pikendamiseks.

 

Mida on treeneril vaja kutse edukaks pikendamiseks?

1. nelja aasta jooksul tuleb treeneril koguda 60h oma erialast täiendkoolitust

2. iga 3 aasta tagant tuleb treeneril käia esmaabikoolitusel (kui 16h baaskoolitus läbitud või kehtivad EV juhiload olemas, piisab ka 6-8h esmaabi täiendkoolitusest)
3. vajalik on jätkuv erialane töökogemus (tööstaaž - klubi on treeneri oma töötajana või vabatahtlikuna Spordiregistris registreerinud).
4. vajalik on tasuda kutseomistamise tasu (jah, ka kutse pikendamisel kehtivad samad tasumäärad)
5. treener/klubi jälgib ise, millal kutse aegub ning uurib, millal korraldatakse vastav eksam/vestlus alaliidu poolt. Kuna eksamid toimuvad 1-2x aastas, tuleb sellel silma peal hoida või vajadusel alaliidule päring saata. Viimasel hetkel kutse uuendamine ei ole võimalik, kutsekomisjon ei hakka ühe inimese pärast kogunema. 
NB! Treenerid/klubid, kes on riigipoolse toetusraha saajad peavad jälgima, et nende kutse oleks uuendatud  vähemalt 3 kuud enne kehtivuse lõppemist!
 
Miks on Suusaliidu spordialade treeneritele kutse omistamine ja taastaotlemine nii raskeks tehtud, miks nii palju nõudmisi? 
Suusaliidul ei ole eraldi organiseeritud kutse andmise protsess mis teistest alaliitudest erineks, vaid me lähtume kehtivast treenerikutse andmise korrast ja teeme tihedat koostööd Spordikoolituse ja -Teabe SA-ga. Meie ei mõtle reegleid välja ja ei saa sõna sekka öelda, vaid järgime kehtivat kutse andmise korda ja spordiseadust nagu kõik teised spordialaliidud Eestis.
 
60 täiendkoolitustundi nelja aasta peale on liiga palju, ma ei saa koolitustel käia. Mida teha?
Ei ole palju - nelja aasta peale jagatuna teeb see kõigest 15 tundi koolitustundi aastas. Koolitustel tuleb käia igal aastal, mitte jätta seda viimasele hetkele enne kutse lõppemist. Treeneritöö on töö ja sealgi tuleb ette muudatusi, uusi tehnikaid, oskuste ununemist, uusi olukordi, jne. Kui koolitustel käimine jäetakse viimasele hetkele, siis võibki juhtuda, et vajalikke koolitusi ei leita, kuna neid sel hetkel ei korraldatagi ja kutse jääb uuendamata. 

 

Appi, minu treenerikutse on aegunud. Kas pean nüüd otsast alustama ja kõik algsed koolitused ja eksami uuesti tegema? 

Kui kutse on aegunud vähem kui 1 aasta tagasi, siis ei pea. Saad koguda 60h nõutud erialase täiendkoolituse tunnid kokku, läbida esmaabikoolituse ja pääsed vestlusele. Treenerikutse taastaotlemiseks vajalikud nõuded leiad kutse andmise korrast, mis on kättesaadav SIIT.  Kutse taastaotleja läbib ka vestluse kutsekomisjoniga. Kutse taastaotleja tasub samamoodi kutse omistamise tasu.

 

Kui sinu kutse on aegunud rohkem kui 1 aasta, tuleb sul kutseeksam sooritada täies mahus (nii üldainete eksam kui erialaeksam)! 

Vt. kutse andmise kord (2018), punkt 9.2.3.

 

 

NB! Kui sinu kutse on aegunud rohkem kui 3 aastat, siis tuleb sul uuesti läbida erialane tasemekoolitus ja esmaabikoolitus, seejärel sooritada Eesti Suusaliidus kutseeksam (nii üldainete eksam kui erialaeksam). Eksam koosneb 20 erialasest valikvastustega küsimusest ja 20 üldainete küsimusest, samuti valikvastusega. See tähendab, et sul tuleb õppida ka vastava taseme üldainete eksami jaoks uuesti. Üldainete koolitust uuesti läbima ei pea, sest üldainete koolitus ei aegu.

 

Kuidas käib treenerikutse pikendamine/taastaotlemine?

Treenerikutse taastaotlemiseks vajalikud nõuded leiad kutse andmise korrast, mis on kättesaadav SIIT

 

Kas treenerikutse taotlemine on tasuline? Mis see koguprotsess minu jaoks maksma läheb?

Jah, on tasuline. Üldainete koolituse tasu näed Sport.ee lehel vastavale koolitusele klikkides, erialase koolituse tasu kehtestab koolituse organiseerija, informeerides sellest koolitusele registreerujaid. Lisaks on kehtestatud lõpliku kutseeksami tasumäärad, need leiad SIIT (kutse omistamise tasu).

 

Kuhu ja kuidas üle kanda kutse omistamise tasu?

Kutse omistamise tasu on vaja tasuda nii uue kutse taotlemisel kui juba olemasoleva kutse pikendamisel.

Kutse omistamise tasu tuleb üle kanda ESL arveldusarvele, rekvisiidid: Eesti Suusaliit, EE442200221002100473

Selgitusse palume märkida taotletav tase, spordiala ja taotleja nimi. (Näide: EKR3 lumelauatreeneri kutseeksam, Mari Maasikas.)

 

Vastavalt EOK poolt kehtestatud korrale on summad järgnevad (alates 01.07.2018): 

- Abitreener EKR 3 (varasem I tase) - 40 eur

- Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) - 47 eur 

- Treener EKR 5 (varasem III tase) - 56 eur 

- Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) - 72 eur

- Meistertreener EKR 7 (varasem V tase) - 80 eur

- Eliittreener EKR 8 - 75 eur

 

Kes maksab minu treenerikoolituste eest?

Kulud on iga osaleja enda kanda. Loomulikult on võimalik paluda toetust klubilt või spordiorganisatsioonilt, kus tulevane treener töötab.

 

Kas Suusaliit saab mind aidata juhul kui mul ei ole kõik koolitused korrektselt läbitud? No äkki saab kuidagi nihverdada?

Ei saa. Kõik dokumendid esitatakse otse Spordikoolituse ja -Teabe SA-le, Suusaliit ei puutu asjasse.

 

Kes tuletab mulle meelde, et minu kutse on aegumas?

Mitte keegi. Ise pead jälgima. 

 

Kas eksam korraldatakse mulle kohe kui ma seda soovin? No aga mu kutse ju kohe sel aastal aegub, juba kahe kuu pärast, just avastasin!

Ei. Igal treeneril on kohustus oma kutse kehtivusajal silm peal hoida, seda saad kontrollida Spordiregistri veebisaidilt, sisestades üles otsingukasti oma nime. 

Üksikisikutele eksameid üldjuhul ei korraldata, kutsekomisjon korraldab kord aastas eksami korraga kõigile soovijatele, kes on soovist alajuhile/kutsekomisjonile teada andnud.

 

Kuidas ma tean, millal minu treenerieksam toimub?

Eksamite toimumisajad saad teada oma alajuhilt või kutsekomisjonilt. Lisaks tasub silma peal hoida Eesti Suusaliidu kodulehel ja Facebooki lehel, sest kutseeksamite toimumisest anname ametliku uudisena teada. Samuti näed väljakuulutatud kutseandmiseid Sport.ee lehelt.

 

Kes korraldavad erialaseid täiendkoolitusi Eestis?

Koolituste ja täiendkoolituste organiseerimine on alaliidu ja kutsekomisjoni töö osa. Kokkuleppel alaliidu ja kutsekomisjoniga saab seda teha ka klubi, spordiorganisatsioon või haridusasutus (kool, ülikool).

NB! Erialase täiendkoolituse alla ei lähe üldised spordikoolitused, nagu nt sporditurundus, spordikorralduse kursus ja muud üldkoolitused nagu ülikoolist eksternina võetud ained, psühholoogiakoolitus, laagrikasvatajate koolitus jne; nagu ka teiste erialade koolitused (ujumiskoolitus, kergejõustikukoolitus, jne). Erialane täiendkoolitus on sinu eriala põhine koolitus. Erialase täiendkoolituse alla loetakse ka noortetöö koolitusi (laste ja noorte treenimise eripärad, laste psühholoogiline treeningettevalmistus, jne.) 

Kui sul tekib küsimus, kas ESL ja Spordiregister arvestavad koolitust, millele plaanid minna, palun kontakteeru enne koolitusele minekut kerstin@suusaliit.ee

 

Mis on stažeerimine ja vaatlusanalüüs?

Stažeerimine on eesmärgipärane erialane töö töökeskkonnas, mis haakub otseselt õpetaja õpetatava valdkonnaga.

Stažeerimimine suusaspordis tähendab kõrgema kategooria taset omava treeneri (EKR6, EKR7) töö ja tundide jälgimist ja selles kaasa löömist, harjutamist, nn. tema käe all stažeerimist. (Töö-treeningute jälgimine, abistamine, ülesannete täitmine, harjutuste-tundide läbi viimine, juhendamisel.) NB! Stažeerimist tohib teostada vaid eelneval kokkuleppel treeneri- ja kutsekomisjonide töö juhiga ja ainult nende treenerite juures, kelle kutsekomisjon on juhendajatena heaks kiitnud. 

Stažeerimist tõendav vorm/blankett asub SIIN.

 

Vaatlusanalüüs on kõrgema kategooria (EKR6, EKR7) treeneri töö vaatlemine ja selle põhjal süvaanalüüsi koostamine. 

Vaatlusanalüüsi täpsem juhend on üleval sport.ee keskkonnas (kutseomistamise kord, juhendid ja abimaterjalid). 

NB! Vaatlusanalüüsi tohib teostada vaid eelneval kokkuleppel treeneri- ja kutsekomisjonide töö juhiga ja ainult nende treenerite juures, kelle kutsekomisjon on juhendajatena heaks kiitnud.

Vaatlusanalüüsi juhend/blankett asub SIIN.

 

Murdmaasuusatamise treeneritel on lubatud stažeerimist ja vaatlusanalüüsi teostada järgmiste kõrgema kategooria treenerite käe all: 

Jaanus Teppan, Anu Taveter, Kerstin Margus, Kalju Ojaste, Kaili Ots. (Kinnitanud murdmaasuusatamise kutsekomisjon, kevad 2018). 

NB! Enne saata vastavasisuline teavitus kerstin@suusaliit.ee  

Mäesuusatamise treeneritel on lubatud stažeerimist ja vaatlusanalüüsi teostada järgmiste kõrgema kategooria treenerite käe all:

Mati Pütsepp, Peeter Siim. (Kinnitanud mäesuusatamise kutsekomisjon, juuni 2018). 

NB! Enne saata vastavasisuline teavitus kerstin@suusaliit.ee  

 

 

Kas ma võin minna koolitusele ka välismaale ja kas sealt omandatud tunnistust Eestis aktsepteeritakse?

Jah, loomulikult võid, aga enne informeeri sellest oma eriala kutsekomisjoni ja uuri, kas see koolitus vastab tasemele, mida Eestis taotled. Kutsekomisjon ütleb sulle, kas ja kuidas nad seda aktsepteerivad ja nõustab sind vajadusel. Üldiselt hindavad ja aktsepteerivad kutsekomisjonid välismaised koolitusi kõrgelt ja annavad sulle rohelise tule. Vajalik on lihtsalt kontrollida koolituse sisu ja selle vastavust Eesti treeneritasemele ning meie õppekavale.

NB! Kui otsustad ilma kutsekomisjoniga konsulteerimata välismaisel koolitusel ära käia ja arvad, et seda kindlasti arvestatakse Eestis, siis võid end pärast täbarast olukorrast leida.

NB! Välismaa koolituste miinuseks on kindlasti hind, millele lisanduvad veel reisi-, toitlustus- ja majutuskulud. Suureks plussiks on aga näiteks mäespordialade puhul palju paremad treening- ja õppetingimused ning tihtipeale ka kogenumad koolitajad.

 

Kes kuuluvad minu spordiala kutsekomisjoni?

Kutsekomisjonide koosseisu näed SIIT.

 

Millega kutsekomisjon tegeleb, mis on nende pädevuses?

Seda saad uurida SIIT.

 

Kuidas ma treenerina saan end pidevalt täiendada ja arendada? Kes mind nõustab?

Sind nõustavad hea meelega sinu kutsekomisjoni liikmed, samuti alajuht ja teised treenerid sinu klubis. Head infot jagab internet. Hea treener täiendab ja arendab end pidevalt ning hoiab end kursis spordiala arengusuundadega. Hea treener käib regulaarselt ka esmaabikoolitustel, mis on muuseas viimase EOK kutse andmise korraga kohustuslik.

 

Esmaabikoolitustest

Esmaabikoolitus peab olema:

- esmakordselt osaledes BAASesmaabi (ehk üldine esmaabikoolitus) 16h

- varasemalt juba 16h esmaabikoolituse läbinuna esmaabi täiendkoolitus 6-8h, seda iga 3 aasta tagant.

Koolitustunnistused peab treener ise Spordiregistrisse oma koolituste alla üles laadima.

(Näiteks talispordialade spetsiifiline esmaabikoolitus läheks arvesse 8h TÄIENDkoolitusena, mitte päris nõutud üldise esmaabikoolitusena.)

Miks? - Sest kõik treenerid peaksid oskama abi anda vajadusel ka igasuguses olukorras, mitte ainult lumistes oludes.

 

Esmaabikoolituse tunnistus peab Spordiregistrisse laetud olema dokumentide esitamisel/eksamile registreerumisel.

Juhul kui isikul on EV poolt väljastatud kehtivad B-kategooria juhiload (olenemata, millal need on väljastatud), ei ole vaja uuesti baasesmaabikoolitusele minna, kuna juhilubade väljastamise alusnõudeks on samuti baasesmaabikoolitus 16h mahus. Küll aga peab treener viimase 3 aasta jooksul olema läbinud esmaabi täiendkoolituse 6-8h mahus ja see tunnistus peab olema laetud Spordiregistrisse juba enne registreerumistähtaega ehk dokumentide esitamisel/eksamile registreerumisel.

 

Kui kaua treenerikutse kehtib?

4 aastat.

 

Millal treenerikutse tähtajatuks e. aegumatuks muutub?

Ei muutugi, sest siis me läheksime kõik laisaks :)

 

Kustkohast ma näen, millal mu kutse aegub?

Selleks on selline tore koht nagu Eesti Spordiregister.

 

Minu andmed Spordiregistris on valed. Ma töötan ____ klubis, aga seal pole seda kirjas. 

Siis pead pöörduma oma klubi juhataja poole ja uurima, miks ta ei ole sind töötava treenerina üles andnud. Treeneri nime taha ilmub töökoht siis kui klubi on vastava muudatuse Spordiregistris teinud.

 

Kuidas ma saan kontrollida, kas treeneril on kehtiv kutse olemas?

Jällegi, Eesti Spordiregister.

 

Ma olen juba instruktorina tööl mõnes klubis, miks ma üldse peaksin treenerikutse poole pürgima?

Sest treenerikutse on au- ja südameasi ja annab tunnistust sellest, et sulle on omistatud nõutud pädevus lapsi ja täiskasvanuid treenida.

Lisaks annab ametlik treenerikutse veel paremad eeldused treenerina tööle saamiseks ja edasi pürgimiseks.

On hea meel tõdeda, et meie spordiklubid on liikumas selle poole, et palgatakse vaid kutsetunnistusega treenereid. 

Paljud lapsevanemad ja sinu koolituse vastu huvi tundvad isikud (potentsiaalsed kliendid) kontrollivad enne, kas sinul kui treeneril on ametlik kutse olemas.

Regulaarselt toimuvaid treeninguid ei tohi juhendada treener, kellel ei ole kehtivat kutset.

Kutseta inimesel ei ole õigust end treenerina reklaamida. Kutseta inimene on instruktor.

 

ÕPPEKAVAD

Murdmaasuusatamise EKR3 ja EKR4 ning EKR5 tasemed

Mäesuusatamise EKR3-EKR5 tasemed

Lumelauaspordi EKR3-EKR4 tasemed ja EKR5 tase

Suusahüpete ja kahevõistluse EKR3-EKR5 tasemed

 

 

 

Treenerikutse omandamisega seotud küsimuste korral palun võta ühendust kerstin@suusaliit.ee

 

ESL korraldatud koolituste ja seminaride ettekanded on kättesaadavad SIIT.

Eesti Suusaliit Sõjakooli 10, ruum 305, 11316, Tallinn Telefon: +372 603 15 16 E- mail: info@suusaliit.ee
Partnerid:
FIS
Terviserajad.ee
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...