Treenerikutse KKK

 

Soovin saada treeneriks. Mida pean tegema?

Meil on hea meel, et soovid saada mõne meie talispordiala treeneriks. See tähendab, et sinus on soov professionaalselt inimestele spordi- ja liikumisharrastust tutvustada, süstemaatiliselt ja oskuslikult treeningprotsessi juhtida ja läbi viia ning ühtlasi oma spordiala edendada.

Kõigepealt tutvu Eesti Olümpiakomitee kodulehel  ja Sport.ee lehel kutsestandardite ja kutse andmise korraga.

Seejärel anna soovist teada oma alajuhile ja kutsekomisjonile.

Üldiselt võib protsessi jaotada nõnda: 

1. Treenerikutse taotlejal tuleb läbida vastava taseme üldainete koolitus Tallinna või Tartu Ülikoolis. (Näide: kui soovid saada EKR3 taseme treeneriks, valid EKR3 üldainete koolitusel osalemise.)

Koolituste toimumise ajad leiad siit. Koolitus on tasuline ja selle eest tasub iga osaleja ise. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale vastav tunnistus. 

2. Treenerikutse taotlejal tuleb läbida praktiline erialane koolitus. Koolitus on tasuline ja selle eest tasub iga osaleja ise. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale vastav tunnistus. Koolituste toimumise ajad saad teada oma alajuhilt või kutsekomisjonilt. Info pannakse üles ka Eesti Suusaliidu kodulehele.

3. Treenerikutse taotleja registreerub Spordiregistri veebikeskkonnas eksamile ja esitab Spordikoolituse ja -Teabe SA-le kõik nõutavad dokumendid korrektselt.

4. Treenerikutse taotleja tuleb ettenähtud ajal eksamile ja sooritab eksami. 

5. Eksami läbijale väljastatakse kutsetunnistus.

 

Millised dokumendid peab Spordiregistrile esitama ja kustkohast saab lisainfot?

See on kirjas treenerikutse andmise korras

Lisainfot saad Sport.ee lehelt, valides ülevalt TREENERID. Lisainfot saad alati küsida Spordikoolituse ja -Teabe SA kontaktisikult Liisa Roosilt (liisa@spordiinfo.ee). 

 

Kustkohast ma näen õppekavasid ja õppematerjale?

Spordi üldainete õppekavad ja õpikud on kättesaadavad Sport.ee lehelt - treenerile. 

Erialased materjalid on kättesaadavad kas Suusaliidu kodulehel vastava spordiala sektorist või tuleb neid küsida kutsekomisjonilt.

 

Kas võin dokumendid saata otse Suusaliitu?

Ei. Vanasti võis, enam mitte. Suusaliit ei tegele treenerikutse väljastamisega, sellega tegeleb Spordikoolituse ja -Teabe SA.

 

Kas ma võin Spordiregistrile/Spordikoolituse ja -Teabe SA-le kohe kõik dokumendid kuskile saata?

Ei, kõigepealt pead ootama kuni eksamile registreerumine avatakse. Siis saad registreeruda ja hakata dokumente üles laadima. 

 

Kas saan kohe automaatselt eksamile, kui olen kõik dokumendid üles laadinud?

Ei. Spordikoolituse ja -Teabe SA peab sinu saadetud dokumendid ka üle vaatama ja nende õigsuse ehk eksamile lubamise kinnitama. Palun kontrolli ise, et sinu eksamile lubamine on kinnitatud. Meil on olnud juhuseid, kus mõni tunnistus ei vasta nõuetele, aga treenerikutse taotleja on teate selle kohta kahe silma vahele jätnud. Sel juhul eksamile kahjuks ei pääse.

 

Kas eksamile pean kindlasti ise registreeruma? Äkki saab Suusaliit seda minu eest teha?

Jah, eksamile peab registreeruma, vastasel juhul ei saa eksamit sooritada. Ei, Suusaliit ei saa sind kirja panna, seda peab tegema igaüks ise.

 

Milline näeb välja eksam?

Eksam koosneb:

1. Üldainete testist, mis sooritatakse internetis. Kõik eksamile registreerunud saavad sisselogimiseks isiklikud paroolid, millega üldainete test sooritada. Testi tegemiseks on ette nähtud 30 minutit ja see koosneb 20 valikvastustega küsimusest. Kui aeg saab läbi, sulgub test automaatselt ise ja kahjuks tuleb siis test korduseksamil uuesti sooritada. Kes üldainete testis läbi kukub, ei pääse ka erialase eksamiosa juurde.

NB! Eksami sooritamiseks on vajalik isikliku sülearvuti kaasa võtmine!

2. Erialane eksamiosa, mis on spordialadel erinev. Üldjuhul on needki valikvastustega erialased küsimused, millele tuleb teatud aja jooksul vastata. 

NB! Eksami positiivseks sooritamiseks tuleb kindlasti läbida mõlemad eksami osad positiivsele tulemusele. Vastasel korral loetakse eksam mittesooritatuks. Ei ole nii, et kui ühes osas läbi kukud, aga teise väga hästi teed, saad treenerikutse kätte.

 

Mis juhtub siis kui ma eksamil läbi kukun?

Siis tuleb korduseksam teha, mis muud.

 

Olen erialase kõrghariduseta isik. Kas on variant omandada kohe mõne kõrgema taseme treenerikutse, nt EKR5? 

Ei. Alustama peab algusest ja järk-järgult. Kutse andmise korrast lähtudes peab nt EKR4 taseme taotlemisel omama eelnevalt oma erialal treenerina vähemalt 1-aastast töökogemust, samuti on aluseks EKR3 treenerikutse omamine.

 

Olen erialase kõrghariduseta isik. Mul on EKR3 taseme treenerikutse. Kas ma saan kutset tõsta kohe mõne kõrgema, nt EKR5 peale?

Ei. Kutse andmise korras on sätestatud, et järgmisele tasemele liikumiseks on vajalikud nii vahepealne töökogemus (nõutud arv aastaid, mis treenerina sel konkreetsel tasemel töötatud) kui pidevad erialased täiendkoolitused.

 

Kas saan treeneriks ka ilma üldainete koolitust läbimata?

Jah, kui sul on ette näidata lõpetatud kõrgharidus kehakultuuri erialal.

 

Kas saan treeneriks ka ilma vastava taseme praktilist erialakoolitust läbimata? 

Ei. Kutsekomisjon võib kaaluda erandite tegemist endistele võistlus- ja tippsportlastele, kuid sel juhul suunatakse nad siiski enne treenerikutse omandamist praktikale mõne klubi juurde, et nad omandaksid täielikud teadmised õpetamise protsessist. Üks asi on ise sõita, teine asi on seda ka teistele oskuslikult edasi anda. 

 

Ma käisin 5 aastat tagasi koolitusel, kas see läheb ka arvesse?

Ei lähe. Tunnistame vaid neid koolitusi, mis on läbitud viimase 2 aasta jooksul.

 

Kuidas näeb välja praktiline erialane koolitus?

Üldjuhul on tegemist 5-7 päevase õppelaagriga, mis toimub suusarajal/mäel. Olenevalt spordialast on õppetöö planeeritud 9-16 välitingimustes, millele võivad järgneda ka õhtused seminarid/loengud. Laagri võib läbi viia ühekorraga või jaotada erinevatele nädalavahetustele. Koolituse lõpus toimub eksam, mille läbijatele väljastab korraldaja (klubi, alajuht, kutsekomisjon, keegi muu) tunnistuse.

 

Kuidas ma saan teada, millal toimub mõni praktiline erialane koolitus?

Koolituste toimumise ajad saad teada oma alajuhilt või kutsekomisjonilt. Lisaks tasub silma peal hoida Eesti Suusaliidu kodulehel ja Facebooki lehel, sest kõikidest koolitustest annavad alajuhid ametliku uudisena teada. Alajuht ja kutsekomisjon vastutavad ka selle eest, et info koolitustest ja täiendkoolitustest jõuaks e-maili teel klubideni, kes omakorda teavitavad koolituste toimumisest oma treenereid ja treenerikutse taotlejaid. 

 

Kelle poole pean pöörduma kui mul on küsimusi treenerikutse omandamise/säilitamise osas?

Palun pöördu oma alajuhi või oma spordiala kutsekomisjoni esindaja poole.

 

Appi, minu treenerikutse on aegunud. Kas pean nüüd otsast alustama ja kõik algsed koolitused ja eksami uuesti tegema? 

Ei pea. Treenerikutse taastaotlemiseks vajalikud nõuded leiad kutse andmise korrast, mis on kättesaadav SIIT

Kutse taastaotleja läbib ka vestluse kutsekomisjoniga. Kutse taastaotleja tasub samamoodi kutse omistamise tasu.

 

Kuidas käib treenerikutse pikendamine/taastaotlemine?

Treenerikutse taastaotlemiseks vajalikud nõuded leiad kutse andmise korrast, mis on kättesaadav SIIT

 

Kas treenerikutse taotlemine on tasuline? Mis see koguprotsess minu jaoks maksma läheb?

Jah, on tasuline. Üldainete koolituse tasu näed Sport.ee lehel vastavale koolitusele klikkides, erialase koolituse tasu kehtestab koolituse organiseerija, informeerides sellest koolitusele registreerujaid. Lisaks on kehtestatud lõpliku kutseeksami tasumäärad, need leiad SIIT (kutse omistamise tasu).

 

Kes maksab minu treenerikoolituste eest?

Kulud on iga osaleja enda kanda. Loomulikult on võimalik paluda toetust klubilt või spordiorganisatsioonilt, kus tulevane treener töötab.

 

Kas Suusaliit saab mind aidata juhul kui mul ei ole kõik koolitused korrektselt läbitud? No äkki saab kuidagi nihverdada?

Ei saa. Kõik dokumendid esitatakse otse Spordikoolituse ja -Teabe SA-le, Suusaliit ei puutu asjasse.

 

Kes tuletab mulle meelde, et minu kutse on aegumas?

Mitte keegi. Ise pead jälgima. 

 

Kas eksam korraldatakse mulle kohe kui ma seda soovin? No aga mu kutse ju kohe sel aastal aegub, juba kahe kuu pärast, just avastasin!

Ei. Igal treeneril on kohustus oma kutse kehtivusajal silm peal hoida, seda saad kontrollida Spordiregistri veebisaidilt, sisestades üles otsingukasti oma nime. 

Üksikisikutele eksameid üldjuhul ei korraldata, kutsekomisjon korraldab kord aastas eksami korraga kõigile soovijatele, kes on soovist alajuhile/kutsekomisjonile teada andnud.

 

Kuidas ma tean, millal minu treenerieksam toimub?

Eksamite toimumisajad saad teada oma alajuhilt või kutsekomisjonilt. Lisaks tasub silma peal hoida Eesti Suusaliidu kodulehel ja Facebooki lehel, sest kõikidest eksamitest annavad alajuhid ametliku uudisena teada. Samuti näed väljakuulutatud kutseandmiseid Sport.ee lehelt.

 

Kes korraldavad erialaseid täiendkoolitusi Eestis?

Koolituste ja täiendkoolituste organiseerimine on alaliidu ja kutsekomisjoni töö osa. Kokkuleppel alaliidu ja kutsekomisjoniga saab seda teha ka klubi või spordiorganisatsioon.

 

Kas ma võin minna koolitusele ka välismaale ja kas sealt omandatud tunnistust Eestis aktsepteeritakse?

Jah, loomulikult võid, aga enne informeeri sellest oma eriala kutsekomisjoni ja uuri, kas see koolitus vastab tasemele, mida Eestis taotled. Kutsekomisjon ütleb sulle, kas ja kuidas nad seda aktsepteerivad ja nõustab sind vajadusel. Üldiselt hindavad ja aktsepteerivad kutsekomisjonid välismaised koolitusi kõrgelt ja annavad sulle rohelise tule. Vajalik on lihtsalt kontrollida koolituse sisu ja selle vastavust Eesti treeneritasemele ning meie õppekavale.

NB! Kui otsustad ilma kutsekomisjoniga konsulteerimata välismaisel koolitusel ära käia ja arvad, et seda kindlasti arvestatakse Eestis, siis võid end pärast täbarast olukorrast leida.

NB! Välismaa koolituste miinuseks on kindlasti hind, millele lisanduvad veel reisi-, toitlustus- ja majutuskulud. Suureks plussiks on aga näiteks mäespordialade puhul palju paremad treening- ja õppetingimused ning tihtipeale ka kogenumad koolitajad.

 

Kes kuuluvad minu spordiala kutsekomisjoni?

Kutsekomisjonide koosseisu näed SIIT.

 

Millega kutsekomisjon tegeleb, mis on nende pädevuses?

Seda saad uurida SIIT.

 

Kuidas ma treenerina saan end pidevalt täiendada ja arendada? Kes mind nõustab?

Sind nõustavad hea meelega sinu kutsekomisjoni liikmed, samuti alajuht ja teised treenerid sinu klubis. Head infot jagab internet. Hea treener täiendab ja arendab end pidevalt ning hoiab end kursis spordiala arengusuundadega. Hea treener käib regulaarselt ka esmaabikoolitustel.

 

Kui kaua treenerikutse kehtib?

4 aastat.

 

Millal treenerikutse tähtajatuks e. aegumatuks muutub?

Ei muutugi, sest siis me läheksime kõik laisaks :)

 

Kustkohast ma näen, millal mu kutse aegub?

Selleks on selline tore koht nagu Eesti Spordiregister.

 

Minu andmed Spordiregistris on valed. Ma töötan ____ klubis, aga seal pole seda kirjas. 

Siis pead pöörduma oma klubi juhataja poole ja uurima, miks ta ei ole sind töötava treenerina üles andnud. Treeneri nime taha ilmub töökoht siis kui klubi on vastava muudatuse Spordiregistris teinud.

 

Kuidas ma saan kontrollida, kas treeneril on kehtiv kutse olemas?

Jällegi, Eesti Spordiregister.

 

Ma olen juba instruktorina tööl mõnes klubis, miks ma üldse peaksin treenerikutse poole pürgima?

Sest treenerikutse on au- ja südameasi ja annab tunnistust sellest, et sulle on omistatud nõutud pädevus lapsi ja täiskasvanuid treenida.

Lisaks annab ametlik treenerikutse veel paremad eeldused treenerina tööle saamiseks ja edasi pürgimiseks.

On hea meel tõdeda, et meie spordiklubid on liikumas selle poole, et palgatakse vaid kutsetunnistusega treenereid. 

Paljud lapsevanemad ja sinu koolituse vastu huvi tundvad isikud (potentsiaalsed kliendid) kontrollivad enne, kas sinul kui treeneril on ametlik kutse olemas.

Regulaarselt toimuvaid treeninguid ei tohi juhendada treener, kellel ei ole kehtivat kutset.

Kutseta inimesel ei ole õigust end treenerina reklaamida. Kutseta inimene on instruktor.

Eesti Suusaliit Lõõtsa 8, Tallinn, 11 415 Telefon: + 372 603 15 16 Fax: + 372 603 15 18 E- mail: info@suusaliit.ee
Partnerid:
FIS
Terviserajad.ee
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...