Kristjan Ilves
Eesti parim kahevõistleja alates 2016. aastast. 2023. a Planica talialade MM-i 4. koht.
Foto: Flawia Krawczyk
FIS Nordic Combined World Ski Champinoships in Planica (SLO) 2023

Treenerikutse

TREENERIKUTSE

 

 

  • Kutse taotlemiseks või taastaotlemiseks pöördu Eesti Suusaliidu poole e-maili teel info@suusaliit.ee

 

Õppekavad ja õppematerjalid on kättesaadavad EOK treenerite koolituse õppekavade ja õppematerjalide registrist.

 

Suusahüpped ja kahevõistlus - õppekavad EKR3-EKR5.

Suusahüpped - treenerite tasemekoolituse õpik.

 

 

 

 

Kutsetasemete vastavusmaatriks:

 

varasem kutse

EKR* kutsetase

treeneri kutsenimetus

Treener I 3 abitreener
Treener II 4 nooremtreener
Treener III 5 treener
Treener IV 6 vanemtreener
Treener V 7 meistertreener
  8 eliittreener

   

 

*EKR - Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistik (22. mail 2008.a. Kutseseadus)

Vastavalt spordiseadusele on  treener isik, kellel on treenerikutse kutseseaduse tähenduses.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) on treeneritele kutseandja. Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid. Kutsekomisjonid kuulutavad välja kutseandmise, võtavad vastu taotlusdokumendid, kontrollivad nende nõuetele vastavust , korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.  

 

, Telefon: E- mail:
Partnerid:
FIS
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...