EKR3 treenerite tasemekoolitus

EKR3 lumelauatreenerite praktiline koolitus. (NB! Toimub Soomes.)

Abitreeneri ehk EKR3 treeneri praktiline koolitus on üks alusnõue kutse omandamiseks. Praktilist koolitust on võimalik läbida ainult Tallinna Ülikooli kaudu, kord aastas, kevadsemestril. Praktilise koolituse organiseerib Tallinna Ülikool ja see on ÕIS õppesüsteemis üleval koodiga TSK6151.LT - Lumelauatreeneri III taseme erialane koolitus

http://ois.tlu.ee/pls/portal/ois2.ois_public.main  vasakult tulbast õppeained - otsing (koodi järgi).

Registreerumiseks palume kontakteeruda rekreatsioonikorralduse eriala lektori Reeda Tuulaga reedat@tlu.ee ja uurida, millal aine toimub (suusalaagri vormis) ja sinna eksternina registreeruda, tasudes aine eest TLÜ hinnakirjajärgselt.

Kindlasti tuleb jälgida Tallinna Ülikooli kevadsemestri ainetele registreerumise tähtaega!

Ülikoolist eraldiseisvalt EKR3 praktilisi koolitusi ei korraldata.

 

Sellele järgneb kirjalik lõpueksam Eesti Suusaliidus, mis koosneb üldainete osast (sooritatakse kohapeal internetipõhiselt) ning eriala osast (sooritatakse kohapeal kirjalikult). Vajadusel toimub kandidaatidega kohapeal ka vestlus.

Eksami edukal läbimisel väljastatakse osalejale EKR3 lumelauatreeneri kutsetunnistus.

 

--------

 

EKR3 tasemekoolitusele (endine 1 tase) on oodatud kõik lumelauaspordi huvilised - nii lapsevanemad, harrastajad kui ka rekreatsiooni, kehakultuuri ja teiste liikumisalaste ainete õpetajad.

 

NB! Koolitusel osalemise aluseks on lumelauasõidu elementaarsed algoskused. Koolitus ei sobi neile, kes alles esimest korda lumelaual on - kuna tegu on treenerikoolitusega, siis eeldame, et osaleja püsib laual püsti ning oskab lumelauaga manööverdada ja kantida ning tal on suur huvi lumelauaspordi algtõdesid teistelegi õpetada. Värsketel tulihingelistel lumelauaspordi fännidel soovitame eelnevalt võtta mitu eratundi kogenud instruktori käe all.

 

EKR3 lumelauaspordi abitreeneri praktiline ettevalmistus tähendab intensiivset kuni 1 nädalase kestvusega õppelaagrit mäel, lisaks õhtused koolitusseminarid. Eesmärk on toetada eriala teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist. Luua eeldused teoreetilisteks ja metoodilisteks baasteadmisteks lumelauasõidu algõpetuse läbiviimiseks. Toetada lumelauasõidu põhioskuste kujunemist, arendamist ning suutlikkust sõiduoskuse kujunemist analüüsida.

 

, Telefon: E- mail:
Partnerid:
FIS
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...