Kaarel Nurmsalu nimel on Eesti suusahüpete lennumäe rekord 204 meetriga Foto:NordicFocus

Uudised

14.11.2018 uuenes treenerikutse andmise kord

03.12.2018

14. novembril 2018 uuendati kutse andmise korda treenerikutsetele. 

Uue kutse andmise korraga saab tutvuda www.sport.ee lehel.

 

Kultuuri kutsenõukogus kinnitati kutse andmise korra täiendused ja uued kutsestandardid.

 

Kutse andmise korras täiendati punkte:

3.4.5.     EOK treenerite kutsekomisjoni koosseis:

Kutsekomisjoni tööd korraldab konkursiga valitud kutse andja. Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:

1)    tööandjad

2)    töötajad/spetsialistid

3)    koolitajad

4)    muud osapooled

3.4.6.     eliittreener, tase 8 ja meistertreener, tase 7 kutse andmisel ning taastõendamisel võidakse kutsuda komisjoni koosolekule vastava spordialaliidu treenerite kutsekomisjoni esindaja.

5.5.  Taastõendamine toimub esitatud dokumentide alusel ja/või intervjuu vormis. Taastõendamine vanaduspensioniealiste taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel ning sellisel juhul on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud kutsetunnistuse maksumus.

 

Kutse andmise korda lisati täiendavalt punkt:

9.2.3. kui kutsekomisjon ei tee punktis 9.2.2. nimetatud erandit või kui treenerikutse kehtivusest on kulunud enam kui 1 aasta, siis suunatakse kutse taotleja kutseeksamile, kusjuures kehtib korrakohane täiendus-koolituse nõue - 60 tundi viimase 4 aasta jooksul.

, Telefon: E- mail:
Partnerid:
FIS
Terviserajad.ee
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...