Juhan Luik
Mäesuusatamise rahvuskoondise liige

Uudised

Eesti Suusaliit võtab tööle mäesuusatamise alajuhi

08.05.2018

Eesti Suusaliit võtab tööle mäesuusatamise alajuhi töökoormusega 0,5 ametikohta, kelle ülesandeks on ala koordineerimine koostöös ja lähtuvalt mäesuusatamise alakomitee juhatuse otsustest ja kehtivast seadusandlusest.


 

Alajuhi tööülesanded hõlmavad endas:


* Eesti koondise sportlaste teenindamist ja tiitlivõistluste lähetuste organiseerimist;
* Ametkondlikku suhtlust siseriiklike ja rahvusvaheliste spordiorganisatsioonidega;
* Eesti meistrivõistluste läbiviimist;
* Noortesarja koordineerimist vastavalt ettenähtudeelarvele;
* Võistluskalendri koostamist koostöös alakomitee ja suusakeskustega;
* Ametkondliku aruandluse korraldamist ja ala eelarvest kinnipidamise järgimist;
* Kõigi Eesti sportlaste registreerimist rahvusvahelistele FIS-egiidi alla toimuvatele võistlustele;
* Pressiteadete ja uudiskirjade koostamist ja avaldamist;
* Alakomitee juhatuse koosolekute initsieerimist, sisendi püstitusi, protokollimist, toimetamist ja avaldamist;
* Ala huvide esindamist Suusaliidu sisestel ja büroovälistel koosolekutel;
* Ala toetavate ettevõtetega kontakti hoidmist, võimalusel uute toetajate leidmist;
* Jooksvate küsimuste lahendamist.

Alajuhi kandidaadilt ootame:


* Mäesuusaalaseid teadmiseid;
* Elementaarset finantsalast- ja administratiivset võimekust;
* Head suhtlemis- ja väljendusoskust;
* Lahendustele orienteeritust;
* Kesktasemel arvutioskust;
* B-kategooria autojuhilubade olemasolu ja isikliku sõiduvahendi kasutamise võimalust (eeldab hooaja sees väljasõite võistluskeskustesse); 

Pakume:


* Tööd libiseva graafiku alusel, soovi korral kaugtöö võimalus 
* Suusaliidu büroos on olemas töökoht ja head töötingimused;
* Talveperioodil kütusekompensatsiooni vastavalt kokkuleppele;
* Aastaringset tööd; 

Tegu on osalise töökoormusega 0,5 kohta, mis sobib lisatööks põhitöö 
kõrvalt. Eeldab valmisolekut töötada nädalavahetustel hooaja sisesel ajal. 

 

 

 

CV koos motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 25.05.2018 aadessile info@suusaliit.ee, märgusõnaks „Mäesuusatamise alajuht”

, Telefon: E- mail:
Partnerid:
FIS
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...