Antidoping

Dopinguvastases võitluses on oma osa täita erinevatel tegijatel: ülemaailmsel antidopingu organisatsioonil WADA, rahvuslikel dopinguvastastel organisatsioonidel, rahvusvahelistel ja rahvuslikel spordialaliitudel. Eesti Suusaliit peab oluliseks näidata spordiala puhtust ja võtta ette erinevaid tegevusi, et dopingu vastu võidelda: tellida testimisi, korraldada koolitusi, kajastada teemat oma infomaterjalides.

 

Eestis korraldab antidopingualast tööd SA Eesti Antidoping, viies läbi dopingukontrolle ja korraldades antidopingualast teavitustööd. SA Eesti Antidoping on Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) liige ning lähtub oma töös WADA Koodeksist, mis on kogu maailma dopinguvastase võitluse alus. Eestis jõustus 1998. aastal Euroopa Nõukogu dopinguvastane konventsioon, millega seoses muutusid konventsiooni põhimõtted Eesti riigile siduvaks.

 

Dopinguvastane koodeks on raam dopinguvastasele süsteemile. Selle on heaks kiitnud kogu olümpialiikumine, samuti paljud maailma spordiorganid ja riiklikud dopinguvastased organisatsioonid. UNESCO spordis dopingu kasutamise vastase konventsiooni kaudu on seda tunnustanud enam kui 170 riiki.

Maailma dopinguvastane koodeks

 

SA Eesti Antidoping on rahvuslik dopinguvastane organisatsioon, mille missiooniks on edendada tervislikku ja ausat sporti viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingualast haridustööd ja osaleda riiklikus ning rahvusvahelises antidopingualases koostöös.

SA Eesti Antidoping koduleht

  

Keelatud ainete ja meetodite nimekirja kinnitab WADA täitevkomitee iga-aastaselt septembris ja see hakkab kehtima järgneva aasta 1. jaanuaril. Nimekiri on sama nii erinevate riikide kui ka erinevate spordialade jaoks. Selles on mõned ained ja meetodid täielikult keelatud, mõned on keelatud ainult võistluste ajal ja mõned üksikud erandid on keelatud vaid teatud spordialadel (nt alkohol motospordis). Aineid lisatakse nimekirja, kui ta vastab kahele kolmest kriteeriumist: (a) tõstab sportlikku sooritust; (b) on ohtlik sportlase tervisele; (c) kahjustab spordi vaimu.

Keelatud ainete nimekiri

 

ADAMS - tõhusamaks dopingutestide planeerimiseks on vajalik teada sportlaste asukohta. Võistlusvälise testimise jaoks välja valitud sportlased kohustuvad andma informatsiooni oma asukoha ja asukoha muudatuste kohta. Asukoha edastamiseks on internetipõhine privaatne süsteem ADAMS, mis sisaldab sportlase kogu antidopinguteavet, sh ka dopingutestide tulemusi, raviotstarbelisi erandeid.

Adams andmebaas (ainult sportlastele)

  

TUE – raviotstarbeline erand - Kui ravim sisaldab keelatud aineid ja muu ravi ei ole võimalik, peab sportlane taotlema erandi tegemist ravi eesmärgil kasutamiseks, esitades ühtlasi selgitavad dokumendid ravi kohta.

 

Seoses uue koodeksi jõustumisega 1. jaanuaril 2015 on Eesti Antidoping  välja andnud ülevaatliku materjali, mis võtab kokku peamised muudatused sportlase ja tema abipersonali jaoks ning mõned soovitused alaliitudele. Voldikuid saab Eesti Antidopingu kontorist tellida

Eestikeelne voldik

 

Atidopingu juhend sportlasele 

Teatavasti hakkas alates 2015. aastast kehtima uus maailma dopinguvastane koodeks. Koodeksi mõistmise hõlbustamiseks on WADA välja andnud sportlase juhendi, mis annab lihtsamas keeles ülevaate peamistest sportlase õigustest ja kohustustest ning dopinguvastase võitluse põhimõtetest.Lisaks on toodud dopingukontrolliprotseduur (sh ka alaealisi ja puudega sportlasi silmas pidades) ning B-proovi avamisega seonduv.

Eesti Antidoping on sportlase  juhendi tõlkinud eesti keelde ja tõstnud veebis loetavasse mugavasse vormi.

Sportlase juhend

 

 

Lisainfo: Lisainfo: SA Eesti Antidoping hariduse ja koolituse projektijuht Elina Kivinukk, elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762

Eesti Suusaliit Sõjakooli 10, ruum 305, 11316, Tallinn Telefon: +372 603 15 16 E- mail: info@suusaliit.ee
Partnerid:
FIS
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...