Juhan Luik
Mäesuusatamise rahvuskoondise liige

Uudised

EKR3 mäesuusatreeneri eksam juba töötavatele instruktoritele

29.01.2018
Tule mäesuusatreeneriks! Foto: Nõmme Lumeakadeemia

Tekkinud on arvestatav kogus mäesuusainstruktoreid, kes ametlikult treenerikutset ei oma, kuid kel töökogemust juba mitme hooaja jagu.

Kuna Eesti Suusaliidu ja mäesuusatamise kutsekomisjoni eesmärk on kõiki ametlikult töötavaid instruktoreid siiski motiveerida ametlik abitreeneri litsents (EKR3) ära tegema ja Eesti spordisüsteem seda lähiajal ka väga rangelt kontrollima hakkab, oleme otsustanud teha väikese ühekordse erandi juba töötavatele instruktoritele, kellel töökogemust vähemalt kaks hooaega. Töökogemust arvestatakse VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) raames ja tegu on ainukordse võimalusega, mida järgmistel hooaegadel rohkem ei pakuta.

 

Protsess saab olema selline:

 

1. Mäesuusatamise kutsekomisjon valib välja ühe päeva märtsikuus, mil kogunetakse (koht täpsustamisel, registreerunutega kontakteerutakse) ja vaadatakse üle instruktorite reaalsed sõiduoskused ja õpetamisoskused (EKR3 praktilise laagri asemel). Instruktorid viivad läbi näidistunni ja demonstreerivad mäel oma sõitu ka individuaalselt. Seejärel väljastab mäesuusatamise kutsekomisjon tõendi/eksamiprotokolli, et praktiliste õpetamisoskuste kontroll on läbitud. Protsessi tulevad vaatlema ka Spordikoolituse ja -Teabe SA esindaja ning Eesti Suusaliidu treeneritöö juht.

 

2.. Kutse taotlejad läbivad kohustusliku EKR3 teooriaainete (üldained) koolituse Tallinna või Tartu Ülikooli juures (üldainete koolituste toimumise ajad leiate siit http://www.sport.ee/et/treenerid ) Soovitame kiiresti registreerida, sest koolitused toimuvad ainult veebruaris ja märtsis ning kohad täituvad välgukiirusel.

 

3. Kutse taotlejad saavad oma tööandjalt (klubi juhatajalt) tõendi-soovituskirja, et nad on mitu hooaega ametis olnud ja klubisisesed koolitused läbinud. NB! Vabas vormis kirjalikule tõendile peab olema märgitud (vähemalt umbkaudne) reaalsete töötundide arv VÕI klubis töötatud hooaegade arv koos aastanumbritega, eksamile tulija nimi ja isikukood, tõendi väljastamise kuupäev, klubi juhatuse liikme või muu allkirjaõigusliku isiku allkiri. 

 

4. Seejärel võtab mäesuusatamise kutsekomisjon vastu lõpueksamile lubamise otsuse. EKR3 teooriaeksam toimub Suusaliidus kevadel või suvel 2018. Eksam koosneb erialatestist (20 valikvastustega küsimust) ja üldainete testist (20 valikvastustega küsimust). Kõigile läbijatele väljastatakse ametlik EKR3 kutsetunnistus ja kantakse  ametlikult treeneritena Eesti spordiregistri nimekirja.

NB! Enne  eksamile lubamist kontrollitakse üldainete koolituse läbimist (selle läbimisel väljastab ülikool vastava tõendi) ja ilma selle tõendita lõpueksamile ei pääse. 

Treenerikutse omandamise protsessi ja eksamite läbiviimise kohta leiad kogu lisainfo siit https://www.suusaliit.ee/et/treenerikutsekkk

 

Soovitame klubidel tungivalt aktiivsed olla, oma töötajatele infot jagada ja panna kokku oma instruktorite nimekiri, kes on eelpool mainitud nõudmised täitnud ja soovivad veel sel hooajal EKR3 kutse kätte saada.

NB! Tegu on ainukordse võimalusega, mida tulevikus rohkem ei rakendata!

 

Registreerimiseks palume saata oma andmed kiiremas korras:  Liis Needrit, liis@nommelumepark.ee

, Telefon: E- mail:
Partnerid:
FIS
Terviserajad.ee
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...