Treenerikutse

TREENERIKUTSE

 

EKR3 murdmaasuusatamise abitreeneri kutse taotlemise praktilisest koolitusest

Abitreeneri ehk EKR3 treeneri praktiline koolitus on üks alusnõue kutse algseks omandamiseks. Praktilist koolitust on võimalik läbida ainult Tallinna Ülikooli kaudu, kord aastas, kevadsemestril. 

Suusatreeneri praktilise koolituse organiseerib Tallinna Ülikool ja see on ÕIS õppesüsteemist leitav koodiga TSK6172.LT - Suusatreeneri III taseme erialane koolitus

http://ois.tlu.ee/pls/portal/ois2.ois_public.main  vasakult tulbast õppeained - otsing (koodi järgi).

Registreerumiseks palume kontakteeruda murdmaasuusatamise kutsekomisjoni esimehe Kaarel Zilmeriga ja uurida, millal aine toimub (suusalaagri vormis) ja sinna eksternina registreeruda, tasuda 3EAP-d TLÜ hinnakirjajärgselt. Zilmeri emaili aadress on  kzilmer@tlu.ee  

Kindlasti tuleb jälgida Tallinna Ülikooli kevadsemestri ainetele registreerumise tähtaega!

Ülikoolist eraldiseisvalt EKR3 praktilisi koolitusi ei korraldata.

 

 

Kutsetasemete vastavusmaatriks:

 

varasem kutse

EKR* kutsetase

treeneri kutsenimetus

Treener I 3 abitreener
Treener II 4 nooremtreener
Treener III 5 treener
Treener IV 6 vanemtreener
Treener V 7 meistertreener
  8 eliittreener

   

 

*EKR - Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistik (22. mail 2008.a. Kutseseadus)

Vastavalt spordiseadusele on  treener isik, kellel on treenerikutse kutseseaduse tähenduses.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) on treeneritele kutseandja. Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid. Kutsekomisjonid kuulutavad välja kutseandmise, võtavad vastu taotlusdokumendid, kontrollivad nende nõuetele vastavust , korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.  

 

 

   Treenerikutse taotlejale, pikendajale ja taastaotlejale

   

  • Kutse taotlemiseks või taastaotlemiseks pöördu Eesti Suusaliidu poole e-maili teel info@suusaliit.ee
, Telefon: E- mail:
Partnerid:
FIS
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...