EMV, naiste suusavahetusega sõit 2017 Tehvandil

Treenerikutse

TREENERIKUTSE

 

Kogu info eksamite korralduse, toimumise ja vajalike dokumentide ning registreerumise kohta siin  https://www.suusaliit.ee/et/treenerikutsekkk

 

EKR3 murdmaasuusatamise abitreeneri kutse taotlemise praktilisest koolitusest

Abitreeneri ehk EKR3 treeneri praktiline koolitus on üks alusnõue kutse algseks omandamiseks. Praktilist koolitust on võimalik läbida ainult Tallinna Ülikooli kaudu, kord aastas, kevadsemestril. 

Suusatreeneri praktilise koolituse organiseerib Tallinna Ülikool ja see on ÕIS õppesüsteemist leitav koodiga TSK6172.LT - Suusatreeneri III taseme erialane koolitus

http://ois.tlu.ee/pls/portal/ois2.ois_public.main  vasakult tulbast õppeained - otsing (koodi järgi).

Registreerumiseks palume kontakteeruda murdmaasuusatamise kutsekomisjoni esimehe Kaarel Zilmeriga ja uurida, millal aine toimub (suusalaagri vormis) ja sinna eksternina registreeruda, tasuda 3EAP-d TLÜ hinnakirjajärgselt. Zilmeri emaili aadress on  kzilmer@tlu.ee  

Kindlasti tuleb jälgida Tallinna Ülikooli kevadsemestri ainetele registreerumise tähtaega!

Ülikoolist eraldiseisvalt EKR3 praktilisi koolitusi ei korraldata.

 

-----

   

20. novembril 2013.a. kinnitas SA "Kutsekoda" Kultuuri kutsenõukogu uued treenerite kutsestandardid ja kutse andmise korra.
 

Kutsetasemete vastavusmaatriks:

 

varasem kutse

EKR* kutsetase

treeneri kutsenimetus

Treener I 3 abitreener
Treener II 4 nooremtreener
Treener III 5 treener
Treener IV 6 vanemtreener
Treener V 7 meistertreener
  8 eliittreener

   

 

*EKR - Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistik (22. mail 2008.a. Kutseseadus)

Vastavalt spordiseadusele on  treener isik, kellel on treenerikutse kutseseaduse tähenduses.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) on treeneritele kutseandja. Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid. Kutsekomisjonid kuulutavad välja kutseandmise, võtavad vastu taotlusdokumendid, kontrollivad nende nõuetele vastavust , korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.  

 

 

   Treenerikutse taotlejale, pikendajale ja taastaotlejale

   

  • Kutse taotlemiseks või taastaotlemiseks pöördu oma spordiala juhi ja kutsekomisjoni poole. Kontakt: Eesti Suusaliit, e - mail: info@suusaliit.ee 
Eesti Suusaliit Lõõtsa 8, Tallinn, 11 415 Telefon: + 372 603 15 16 Fax: + 372 603 15 18 E- mail: info@suusaliit.ee
Partnerid:
FIS
Terviserajad.ee
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...