Murdmaasuusatamine

Eesti Suusalidu EKR 4 ja 5 koolituskava 2023-2025 (esialgsed kuupäevad)

 

 

2023.

EKR 4  13.05-4.06.2023

EKR 5 19.08.-24.09.2023

2024.

EKR 4  11.05-2.06.2024

EKR 5 17.08.-29.09.2024

2025.

EKR 4  10.05-1.06.2025

EKR 5 23.08.-28.09.2025

 

NB! Koolitus toimub vaid juhul kui osaleb vähemalt 3 inimest.

2023 koolituse hinnad: 350€

 

Murdmaasuusatamise tasemekoolitus EKR 4 koolituskava 2023.

 

16 t. (10+4+2t)

Loengud – Suusaajalugu, Kehalised võimed, treeningu periodiseerimine

Praktikumid – suusaimitatsioon, rullsuusatamise tehnika.

Iseseisev töö – kehaliste võimete seostatud arendamine.

 

18 t (10+4+4)

Loengud – Võistluste korraldamine, suusataja tervis ja toitumine, ESL, varustus/määrimine.

Praktikumid – Suusatehnika rullsuuskadel, erialane jõu-/lihastreening, tagasiside.

Iseseisev töö – treeningu planeerimine, probleeme suusatreeneri töös.

 

16 t. (8+ 6+2)

Loengud – Treeningvahendid, ealine võimete arendamine, treeningpäevik/monitoring, kehaliste võimete testid.

Praktikumid – Spetsiifilised harjutused rullsuuskadel ja ilma.

Iseseisev töö – murdmaasuusatamise tehnika

 

NB! – praktikumidesse kaasa võtta oma varustus. Kokkuleppel korraldajatega saab seda ka laenutada kohapeal.

 

Loengud, maht 30 tundi.

1. Suusatamise kujunemise lugu. Eesti suusaspordi ajalugu.                                 L4

- Suusatehnika areng

2. Tehniline ettevalmistus murdmaasuusataja treeningus.                                      L2

3. Treeningvahendid ja nende kasutamise spetsiifika murdmaasuusatamises.

 - Erialased ja mitteerialased vahendid suusataja treeningus                                  L2

4. Kehalise võimekuse arendamine lähtuvalt ealisest aspektist.                             L2

5. Kehaliste võimete jaotus ja arendamine murdmaasuusatamises.                       L6

- Vastupidavusvõimed kui suusataja baasvõimekus,

- Jõuvõimete arendamine murdmaasuusataja treeningus,

 - Kiirusvõimed murdmaasuusataja treeningus,

- Koordinatsioonivõimed murdmaasuusatamises.    

6. Treeningu monitooring – treeningpäeviku pidamine.                                            L2

- Internetipõhised treeningpäevikud, töö nendega

- Erinevad monitooringu võimalused

7. Murdmaasuusatamise treeningu periodiseerimine

- Ealine periodiseerimine, 

- Treeningaasta periodiseerimine.                                                                            L2

8. Murdmaasuusataja tervis ja toitumine.                                                                 L4

- Tervisliku seisundi hindamise võimalused

- Toitumise kooskõla treeningutega

- Taastumine ja selleks kasutatavad vahendid

9. Eesti Suusaliit. Suusatamise treeningtingimused Eestis.                                     L2

- Suusatamise strateegia suusatamise pidevas arengus

 - Suusatamise tasakaalustatud areng

10. Treeningu tagasiside, kehalise võimekuse hindamine.                                       L2

- Ealised kehalised võimed

- Kehalise võimekuse hindamise meetodid

11. Treeningplaani koostamine erinevale kontingendile.                                           L2

- Treeningplaan erineva vanuse ja suunitlusega sportlasele

- Pikaajalise treeningplaani koostamine, monitooringu kava

 

Praktikumid, maht 20 tundi

1. Tehniline ettevalmistus murdmaasuusataja treeningus.                                        P6

- Uisusõiduviiside õpetamine.

- Klassikaliste sõiduviiside õpetamine.

 - Osavus ja tasakaaluharjutused tehnikaõppe eesmärgil.

- Mängumeetodi kasutamine suusatehnika õppel.

2. Treeningvahendid ja nende kasutamise spetsiifika murdmaasuusatamises.        P6

- Suusaimitatsiooni kasutamine suusatreeningul.

- Erialased harjutused suusataja kehalise võimekuse arendamisel

3. Kehalise võimekuse arendamine ealisest aspektist lähtuvalt                                P6

- Tasakaalu- ja koordinatsiooniharjutuste kasutamine laste treeningus.

- Kiirusharjutuste kasutamine murdmaasuusataja treenngus. 

4. Treeningu tagasiside, kehalise võimekuse hindamise võimalusi.                          P2

 

 

Murdmaasuusatamise tasemekoolitus EKR 5 koolituskava  2023

 

14 t (10+4+4)

Loengud:

  • Erinevate riikide treeningsüsteemid.
  • Suusataja kehalise võimekuse seostatud arendamine. Jõu- ja vastupidavusomaduste samaaegne arendamine   

Praktikumid: Suusatehnika spetsiifilika, sõltuvalt treenitavate kontingendist.

Iseseisev töö: Erinevate koolkondade suusatreeningu spetsiifika.

 

12 t (8+4+4)

Loengud:

  • Suusataja funktsionaalne võimekus ja selle arendamise võimalusi.
  • Spetsialiseerumine suusatamises.
  • Erinevad võistlusformaadid ja nendeks ettevalmistus.

Praktikumid: Spetsiaalharjutused rullsuuskadel ja suuskadel.

Iseseisev töö: Suusaspordi ja võistlusmääruste areng.

14 t (8+6+4)

Loengud:

- Treenimine spetsiifilistes tingimustes. Treenimine kuumas ja külmas kliimas. Treenimine keskmäestiku tingimustes.

- Suusatajate funktsionaalse võimekuse testid.

- Murdmaasuusatamise võistlusmäärused.

Praktikumid:

- Jõuharjutuste kasutamine suusataja treeningus.

- Lihashooldus. Venitusharjutusi suusatajale.

- Jooksutehnika olulisus suusatajatele. Hüppe- ja jooksuharjutused.

- Suusataja funktsionaalse võimekuse arendamine. Suusatamise spetsiifiline ülakeha treening.

Iseseisev töö: Suusatreeneri enesetäiendamise võimalusi. Erialase kirjanduse ja teadusartiklite leidmine ja kasutamine treeningtöös.

 

12t (8+4+4)

Loengud:          - Suusataja psüholoogiline ettevalmistus. Motivatsioon, eesmärkide püstitamine

  • Töö suusavarustusega. Varustuse spetsiifika. Suusahooldetöö eripärad. Eneseregulatsioon
  • Treeningu planeerimine lähtuvalt kontingendist. Pikaajaline planeerimine, monitooringu kava. Treeningute erinev planeerimine ettevalmistusest lähtuvalt.
  • Murdmaasuusatamise võistluste korraldamine.

Praktikumid - Suusataja funktsionaalse võimekuse arendamine.

-        Imitatsioonitreening erinevates tingimustes,

-        Spetsiaalharjutusi rullsuuskadel-suuskadel,

  • Mitteerialaste vahendite kasutamine suusataja võimekuse arendamisel. (orienteerumise, jalgrattasõidu jm. kasutamine suusataja ettevalmistuses).

Iseseisev töö: Treeningu planeerimine. Monitooring.

Eesti Suusaliit Sõjakooli 10, ruum 305, 11316, Tallinn Telefon: + 372 603 15 16 E- mail: info@suusaliit.ee
Partnerid:
FIS
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...
   
Kasutame veebilehel lisaks tehnilistele küpsistele ka Statistika- ja Reklaamküpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku Statistika- ja Reklaamküpsiste kasutamiseks.
Vaata küpsiste kasutamise kohta täpsemat infot siit.