Sporditulemustega manipuleerimise ennetamine Eesti Suusaliidus

1. SPORDITULEMUSTEGA MANIPULEERIMISE ENNETAMISE JÄRGMINE

 

1 Osaledes ESL ametlikel võistlustel, kohustuvad sportlased, klubid ja klubides tegutsevad isikud:

a) järgima Rahvusvahelise Suusaliidu poolt välja töötatud alusdokumenti “FIS rules on the prevention of the manipulation of competitions”;

b) kinni pidama Ausa Mängu (Fair Play) põhimõtetest ja lähtuma lojaalsuse, aususe ja sportlikkuse printsiipidest;

c) hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada talisuusaspordi kui spordiala mainet, ESL-i ametlike võistluste usaldusväärsust või aususe põhimõtet.

 

2 Talisuusaspordi mainet, võistluste usaldusväärsust ja aususe põhimõtet kahjustav käitumine on:

a) aktiivne või passiivne seotus altkäemaksude või korruptsiooniga suusavõistlustega seotud küsimustes;

b) sportlasele või klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud avalikkusele mitte teadaoleva informatsiooni kasutamine selliselt, et võistluse aususe põhimõte saab kahjustada;

c) otsene või kaudne võistluse käigu eelnev fikseerimine (kokkuleppimine) või katse seda teha, sõltumata sellest, kas sellise tegevuse eesmärk on finantsilise kasu saamine;

d) isikliku või kolmandale isikule kasu saamise eesmärgil otseselt või kaudselt panustamises või sellega sarnases tegevuses osalemine võistluse tulemuse peale võistlustel, milles osaleb sportlane või klubis tegutsev isik ise või talle lähedaselt tuttav isik. Sportlase või klubis tegutseva isiku poolt panustamine Eestis toimuvate ESLi ametlike võistluste peale on keelatud;

e) sportlasele või klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud konfidentsiaalse info loata kasutamine või meediasse edastamine;

f) võistlustel või võistlustega seotult provokatiivsele käitumisele üleskutsumine;

g) vägivaldne käitumine võistlustel;

h) võistluses eelise saamiseks ebasportlikult käitumine;

i) dopingu kasutamine või dopingu kasutamise katse, sportlasele dopingu andmine või sportlase kihutamine dopingut tarvitama;

j) ESLi sekretariaadi viivitamatult teavitamata jätmine sportlasele või klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud dopingu tarvitamise juhtumist või dopingu tarvitamise katsest või muudest punktis  2. nimetatud rikkumistest.

 

3 Sportlased, klubid ja klubides tegutsevad isikud kohustuvad tegema ESLi juhatuse, sekretariaadi ja komisjonidega koostööd, võitlemaks punktis 2. nimetatud tegude ja tegevusetuse vastu.

 

4 Punktis 2. nimetatud kohustuste rikkumise uurimiseks, vaidluste lahendamiseks ning rikkujate karistamise osas ESL-i juhatusele ettepanekute tegemiseks on pädev ESL –i alakomiteede juhatused, kellel on õigus kaasata oma töösse spetsialiste. ESL-i alakomiteede juhatuste ettepaneku kinnitab rikkumiste eest karistused ESL-i juhatus.

 

5 ESL-i alakomiteede juhatused võivad punktis 2. nimetatud rikkumiste eest sportlast, klubi või klubis tegutsevat isikut karistada:

a) hoiatusega;

b) noomitusega;

c) rahatrahviga;

d) sportlast võistluskeeluga määratud või määramata ajaperioodiks;

e) klubis tegutsevat isikut treeningute ning võistluste juhendamise keeluga määratud või määramata ajaperioodiks;

f) sportlast või klubis tegutsevat isikut suusatamise alal tegutsemise tähtaegse või tähtajatu keeluga;

g) klubi võib karistada võistlustulemuse tühistamisega;

h) klubi võib karistada keeluga litsentseerida uusi sportlasi;

i) klubi võib karistada ESL-i ametlikel võistlustel saavutatud koha tühistamisega.

 

6 Punktis 5. nimetatud karistused jõustuvad ESL-i juhatuse poolt vastava kirjaliku otsuse tegemise hetkest.

 

Eesti Suusaliit MTÜ

Eesti Suusaliit Sõjakooli 10, ruum 305, 11316, Tallinn Telefon: + 372 603 15 16 E- mail: info@suusaliit.ee
Partnerid:
FIS
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...
   
Kasutame veebilehel lisaks tehnilistele küpsistele ka Statistika- ja Reklaamküpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku Statistika- ja Reklaamküpsiste kasutamiseks.
Vaata küpsiste kasutamise kohta täpsemat infot siit.