Uudised

Eesti Suusaliidu üldkogu toimub 05.10

01.10.2018

Toimumise aeg: 5. oktoober 2018 kell 13:00 – 15:00

Koosoleku algus: Kell 13:00. Registreerimine 12:45 – 13:00.

Toimumise koht: TERE tennisekeskus, Sõjakooli 10, 11316, Tallinn, II korruse saalis „Lavendel“

 

 

PÄEVAKORD:


 

1)  Eesti Suusaliidu 2017/2018 majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine;

2)  Eesti Suusaliidu juhatuse ülevaade alaliidu tegevustest ja eelarvelisest seisust;

3)  Eesti Suusaliidu juhatuse liikmete tagasikutsumine;

4)  Eesti Suusaliidu juhatuse liikmete valimine.

Kommenteeritud päevakorra ja lisamaterjalid (2017/2018 majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande), sh informatsiooni uuteks juhatuse liikmeteks kandideerimise kohta edastame Teile hiljemalt 28. september 2018.

 

Üldkogu on otsustusvõimeline, kui üldkogul osaleb vähemalt üks kolmandik Eesti Suusaliidu liikmetest.

P.S. Hääleõigust omavad üldkogul ainult Eesti Suusaliidu liikmete volitatud esindajad. Igal liikmel (klubi) on üks hääl s.t. ka üks volitatud esindaja. Volitatuse tõendamiseks on kaks võimalust:

  1. a)  Esindajaks on isik, kellel on klubi põhikirjast tulenevad esindusvolitused s.t. kes on liikmesklubi registrikaardil (B-kaart) juhatuse liikmena. Palun võtke registrikaardi värske väljatrükk kaasa;

  2. b)  Juhatuse liikme poolt digitaalselt allkirjastatud volikirja alusel koos vastava juhatuse otsusega.

Palume eelregistreerida oma esindaja üldkogul osalemiseks hiljemalt 28. septembriks 2018 e-maili teel info@suusaliit.ee. Juhul, kui üldkoosolekul soovib sama liiget esindada mitu isikut, lähtutakse üldkoosolekul liikme esindaja määramisel sellest, keda on liikme juhatuse otsusega esindajaks määratud ja tähtaegselt eelregistreeritud.

 

 

Lugupidamisega,

Andreas Laane
Eesti Suusaliit MTÜ president

Eesti Suusaliit Sõjakooli 10, ruum 305, 11316, Tallinn Telefon: +372 603 15 16 E- mail: info@suusaliit.ee
Partnerid:
FIS
Terviserajad.ee
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...