Uudised

Algas stipendiumikonkurss tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2018/2019. õppeaasta kevadsemestril

27.01.2019
Stipendiumikonkurss tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2018/2019. õppeaasta kevadsemestril
Algas stipendiumikonkurss tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks kevadsemestril 2018/2019.
 
 

Kandideerimisvorm  SIIN.

 
Lisainfo: 

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:
- on tegevsportlane, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul või
- on tippspordist loobunud isik, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul
- järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noortele
- ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
- avalik-õiguslikus ülikoolis
- eraülikoolis akrediteeritud õppekava alusel
- riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
- erarakenduskõrgkoolis akrediteeritud õppekava alusel
- riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
- Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses
- või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes

Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot.

Konkursil osalemiseks tuleb täita allpool olev taotlus ning lisada ülikooli tõend hiljemalt 31.jaanuariks 2019.

Avalduses tuleb täita kõik nõutud lahtrid ning lisada käesoleval semestril väljastatud tõend kõrgkoolis õppimise kohta. Korduvtaotlejatel lisada juurde viimase semestri akadeemiline õiend.

Stipendiumi saajate isikuandmeid (nimi, kõrgkooli nimetus ja eriala) avalikustatakse EOK haridusstipendiumiga seotud pressiteadetes ja Eesti Olümpiakomitee kodulehel.

Lisainfo:
Natalja Inno
Eesti Olümpiakomitee projektijuht
Tel: 55 56 6404
E-post: natalja@eok.ee

Eesti Suusaliit Sõjakooli 10, ruum 305, 11316, Tallinn Telefon: +372 603 15 16 E- mail: info@suusaliit.ee
Partnerid:
FIS
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...