Uudised

Üldkogu korraline koosolek 10.10.2022

23.09.2022

Eesti Suusaliit MTÜ korraline üldkogu toimub

10.oktoobril Tallinnas

kogunemine ja registreerimine kell 14.15 - 14.50

Üldkogu koosoleku algus kell 15.00

 

(Hotel Tallinn by Mercure, endise nimega Ülemiste Hotell).

 

Üldkogu päevakord:

 

1. Eesti Suusaliidu auditeeritud 2021/2022 majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande tutvustus:

1.1. Eesti Suusaliidu tegevusaruande tutvustus hooaja 2021/2022 kohta;

1.2. Eesti Suusaliidu aastaaruande tutvustus;

1.3. Eesti Suusaliidu revisjonikomisjoni ettekanne;

2. Eesti Suusaliidu auditeeritud 2021/2022 majandusaasta aruande kinnitamine;

3. Eesti Suusaliidu juhatuse ülevaade alaliidu tegevustest, 2022/2023 eelarve tutvustus ja selle kinnitamine;

4. Eesti Suusaliidu juhatuse liikmete tagasikutsumine ja valimine;

5. Ülevaade 2019 – 2023 arengukavast; uue arengukava koostamise protsessi tutvustus;

6. Registreeritud sõnavõtud.

Palume hiljemalt 5. oktoobriks 2022 e-maili teel registreerimine@suusaliit.ee eelregistreerida:

 

1) oma esindaja üldkogul osalemiseks, saates registreerimine@suusaliit.ee aadressile liikme esindaja nimi ja isikukood ning liikme esindaja esindusõigust tõendav:

(i) registrikaardi väljavõte, kui esindajaks on liikme esindusõiguslik juhatuse liige;

või

(i) volikiri ja juhatuse otsus, kui esindajaks on muu isik kui liikme esindusõiguslik juhatuse liige.

Ülaltoodud andmete ja dokumentide esitamine üldkogul on lubatud üksnes juhul kui eelregistreerimata jätmiseks esineb mõjuv põhjus.

2) ettepanekud juhatuse liikmete kandidaatide üles seadmiseks (päevakorra punkt 4);

3) sõnavõtu soov (päevakorra punkt 6).

 

Üldkogu on otsustusvõimeline, kui üldkogul osaleb vähemalt üks kolmandik Eesti Suusaliidu liikmetest.

 

Hääleõigust omavad üldkogul ainult Eesti Suusaliidu liikmete volitatud esindajad. 

NB! Igal liikmel (klubi) on üks hääl ning üks volitatud esindaja.

 

Juhul, kui üldkoosolekul soovib sama liiget esindada mitu isikut, loetakse esindajaks isik, kes on nõuetekohaselt vastavalt käesolevas teates toodud korrale liikme esindajaks määratud. 

 

Üldkogu kutse on edastatud 23.09.2022 kõikidele Suusaliidu liikmesklubidele e-posti teel.

Kui Te ei ole saanud infot üldkogu toimumise kohta, siis palun saata teade registreerimine@suusaliit.ee. 

Eesti Suusaliit Sõjakooli 10, ruum 305, 11316, Tallinn Telefon: +372 603 15 16 E- mail: info@suusaliit.ee
Partnerid:
FIS
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...