Uudised

PRESSITEADE: Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku otsused 5.03.2019

05.03.2019
Eesti Suusaliidu 5.03.2019 toimunud juhatuse koosoleku otsusega edastatakse Rahvusvahelisele Suusaliidule (FIS) kiri palvega peatada dopinguskandaaliga seotud sportlaste võistluslitsentsid määramata ajaks kuni dopingumenetluse lõppotsusteni, võttes aluseks FIS antidopingu reeglites sätestatu. Vastav kiri on edastatud ka nii Karel Tammjärvele kui Andreas Veerpalule. Täiendavalt palub Suusaliidu juhatus peatada ka Algo Kärbi võistluslitsents. Litsentside sulgemine tähendab, et eelpool mainitud murdmaasuusatajatel ei ole õigust osaleda FISi poolt korraldatavatel mistahes võistlustel, sh tiitlivõistlused (MK, MM, OM). Lisaks väljastab FIS ilmselt uurimise all olevatele sportlastele omalt poolt täieliku võistluskeelu, mis tähendab et sportlane ei tohi startida mitte ühelgi võistlusel, sh rahvamaratonid ja muud Eesti väikevõistlused. Eesti Suusaliidu juhatus võttis vastu ka otsuse, et kõikidel sportlastel või nendega seotud tugipersonalil, kes on teadlikult kasutanud dopingut, on tegelenud dopingu vahendamisega või on teadnud dopingujuhtumist ning seda varjanud ei ole enam õigust osaleda edaspidi Eesti koondise töös ning treeningutel, esindada Eestit suurvõistlustel, sh rahvusvahelistel võistlustel ja kuuluda ESL juhtorganitesse või tasustatud töökohtadele Eesti Suusaliidus. Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise alakomitee koguneb esimesel võimalusel ja selle liikmete hulgast kutsutakse tagasi Mati Alaver, seda murdmaasuusatamise alakomitee koosoleku vastava otsusega. Eesti Suusaliidu juhatuse 5.03.2019 koosoleku otsusega välistatakse Eesti koondise igasugune esindamine ilma ESL-iga isiklikult sõlmitud sportlaslepinguta. Sportlaslepingule alla kirjutanud sportlased saavad osaleda Eesti koondise töös ja treeningutel (täites vastavad nõuded ja kvalifitseerudes koondislaseks), vajadusel Eesti Suusaliidu liikmesklubi kaudu. Koondise liikmena esindab sportlane Eestit ja Eesti Suusaliitu, mitte eraklubi. Eesti Suusaliit tunnustab EOK 5. märtsil 2019 erakorraliselt kogunenud täitevkomitee otsuseid ja seisab selle eest, et Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu treenerikutsed tühistataks täielikult, võttes neilt õiguse edaspidi mistahes viisil treeneritöös ja murdmaasuusatamise õpetamises osaleda. Treenerikutsete kehtetuks tunnistamine on EOK ainupädevuses. ESL tunnustab ka EOK seisukohta teha Justiitsministeeriumile ja Riigiprokuratuurile ettepanekud dopingurikkumistega seotud karistuste karmistamiseks. Eesti Suusaliit keskendub nüüdsest murdmaasuusatamise struktuuri uuesti üles töötamisele ja murdmaasuusatamises muudatuste ellu viimisele. Kindlasti kuulub sellise tegevuse hulka ka ESL murdmaasuusatamise juhtimise osas uue meeskonna loomine, sealhulgas treenerid, koondis, murdmaasuusatamise alakomitee ja ala juhtimine Eestis üleüldiselt. Kõikvõimalikud toetusraha puudutavad tagasimakse nõuded eelpool mainitud sportlaste toetajatelt ja riiklikelt institutsioonidelt kuuluvad menetlemisele eraldiseisvalt ja nende suhtes võtab alaliit seisukoha jooksvalt, olenevalt vastava nõude mahust ja muudest lepingulistest detailidest.  

PRESSITEADE: Mõistame Tammjärve ja Veerpalu tegevuse hukka

01.03.2019
Äsja vabastati Austria politsei hoole alt veidi rohkem kui ööpäev vahi all viibinud Eesti murdmaasuusatajad Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu, kes viidi kinnipidamisasutusse 27. veebruaril otse Seefeldi MMi-lt, loetud minutid enne starti asumist.   Eesti Suusaliit peab kahetsusväärselt tõdema, et Eesti suusasportlased Tammjärv ja Veerpalu on dopingu tarvitamises kinnitanud oma süüd treener Anti Saarepuule. Dopingu tarvitamisele  ei ole mitte mingisugust õigustust. Eelpool mainitud sportlased on tegutsenud ja treeninud juba aastaid Eesti Suusaliidust eraldiseisvalt, Team Haanja koosseisus. Arvestades asjaolu, et dopingu kasutamise keeld on sätestatud ka suusasportlaste ja Eesti Suusaliidu vahelistes lepingutes ning Suusaliit on avalikult tauninud dopingu tarvitamist, peame õigeks dopingut tarvitanud sportlaste karmi karistamist.   Eesti Suusaliidu juhatus koguneb esimesel võimalusel, et arutada edasisi toiminguid ja leidmaks täit selgust, kuidas ja millisel määral olid Eesti sportlased ja nendega seotud isikud kaasatud Seefeldis toimunud politseioperatsiooni raames paljastunud rahvusvahelisse dopinguskeemi.   Eesti Suusaliidu president Andreas Laane kinnitab, et arvestades selgunud asjaolusid, tuleb vaadata ning hinnata ka suuremat pilti ning saavutada nulltolerants dopingu kasutamisele Eesti suusaspordis. Avalikkusele on kinnitatud, et Kasashtani suusasportlane Aleksei Poltoranin tunnistas end Seefeldi dopinguskandaalis veredopingu kasutamises süüdi. Märkimisväärseks asjaoluks on fakt, et nii Team Haanja kui Poltoranini eratiimiga on seotud Eesti suusatreenerid Mati Alaver ja Andrus Veerpalu. Seejuures on mõlemad mehed olnud Aleksei Poltoranini pikaajalised treenerid. Eesti Suusaliit palub antud küsimuses Eesti Olümpiakomiteel kiiremas korras oma seisukoht võtta.   Eesti Suusaliit austab puhta spordi põhimõtet ja toetab vaid ausat sporti, taunides täiel määral dopingu kasutamist. Eesti Suusaliit aitab igakülgselt ametivõime käimasolevas juurdluses, sh kõikides aspektides, mis puudutavad dopingu süsteemse kasutamise kahtlusi Eesti murdmaasuusatamises. 
... 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  ...
Eesti Suusaliit Sõjakooli 10, ruum 305, 11316, Tallinn Telefon: +372 603 15 16 E- mail: info@suusaliit.ee
Partnerid:
FIS
Tehvandi Spordikeskus
Suusatades...